Børn og unge, der udfører straksreaktioner, kan nu få erstatning, hvis de kommer til skade

Nyhed
06.09.2022

Med virkning fra den 1. september 2022 kan børn og unge, som er blevet pålagt sanktioner af Ungdomskriminalitetsnævnet få erstatning, hvis de kommer til skade under udførelsen af straksreaktioner.

Det følger af Bekendtgørelse nr. 1195 af 25. august 2022, som du kan finde her

 

Børn og unge ned til 10 år kan pålægges sanktioner

Siden den 1. januar 2019 har det været muligt at pålægge unge og børn ned til 10 år sanktioner, når de har begået personfarlig kriminalitet.

 

En sanktion kan være en straksreaktion, som betyder, at man kan pålægge børn helt ned til 10 år at udføre arbejde for at genoprette den skade, som de har forvoldt ved kriminalitet.

 

Sanktionspålagte børn bliver nu beskyttet af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser

Fra den 1. september 2022 er de sanktionspålagte børn nu beskyttet af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser.

 

Det betyder, at hvis et barn på 10 år kommer til skade i forbindelse med udførelsen af en straksreaktion, så vil skaden skulle behandles efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

 

Det kan for eksempel være, hvis den 10-årige bliver pålagt at rydde op efter begået hærværk, men det kan også være andet samfundsnyttigt arbejde som for eksempel vaske brandbiler eller gøre rent i offentlige parker. Hvis barnet i den forbindelse måtte komme til skade ved at skære sig på glasskår i forbindelse med oprydningsarbejdet, falder ned fra en brandbil eller falder og brækker noget, mens barnet gør rent i parken, så vil barnet være omfattet af arbejdsskadesikringslovens regler.

 

Kommunen skal vurdere, om skaden skal anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven

Det er kommunen, som er ansvarlig for barnet, som i første omgang skal vurdere, om der er sket en skade, som skal anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven.

 

Hvis kommunen mener, at der kan være tale om en skade, som er omfattet af loven, så skal kommunen anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Kommunen kan dog selv tage stilling til de udgifter, som er nævnt i arbejdsskadesikringslovens § 15.

 

Det skadelidte barn kan også selv bede om at få skaden anmeldt

Hvis kommunen ikke mener, at der er tale om en skade, som er dækket efter arbejdsskadesikringslovens regler, så kan skadelidte barn eller unge selv anmode kommunen om at anmelde skaden, men bekendtgørelsen af 25. august 2022 har desværre ikke taget stilling til, hvordan barnet bliver gjort opmærksom på dets muligheder for at anmelde skaden.

 

Det er derfor uklart, hvornår kommunen har en forpligtelse til at vejlede barnet om, at det selv kan anmode om at få en skade prøvet som en arbejdsskade, men barnet har ikke krav på gratis advokatbistand i henhold til lovens § 46.

 

Pårørende og støttepersoner bør være opmærksomme på eventuelle skader opstået ved straksreaktioner

Vi anbefaler alle forældre, pårørende og andre støttepersoner til børn, som er pålagt straksreaktioner, at være opmærksomme på,

 

  • om barnet kommer til skade i forbindelse med udførelsen af en straksreaktion,
  • om kommunen anmelder skaden,
  • om barnet skal anmode kommunen om at anmelde skaden, selvom kommunen har besluttet, at den ikke vil anmelde skaden.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du kontakt til et barn, som er pålagt at udføre en straksreaktion, og som i den forbindelse er kommet til skade, så kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, som kan hjælpe med den rette vurdering af, hvordan barnet bør forholde sig i den pågældende situation afhængigt af, om kommunen anmelder skaden eller ej.

 

Vores specialister i personskadeerstatning og strafferet står klar til at hjælpe.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev