Beskyttet varemærke eller generisk produktnavn?

Nyhed
17.09.2018

Et velkendt varemærkes største trussel er varemærkeretlig degeneration, der opstår når den sproglige udvikling bevirker, at kunderne ikke længere opfatter navnet som et beskyttet varemærke, men derimod som navnet på et konkret produkt. Som eksempler på ord, der oprindeligt startede som varemærker, men som sidenhen er blevet almindelig betegnelser, kan nævnes grammofon, linoleum og vaseline.

Da det ikke er muligt at opretholde en eneret til et generisk produktnavn jf. varemærkelovens § 26, stk. 1, nr. 1, vil en degeneration bevirke, at varemærkeindehaveren mister sin rettighed.

 

Som konsekvens heraf bør varemærkeindehaveren være meget opmærksom på, hvordan varemærket bruges i markedsføringen. For at undgå degenerering kan rettighedshaveren blandt andet sørge for, at varemærket skiller sig ud, når det optræder i forbindelse med en brødtekst.

 

Som eksempler på en sådan adskillelse kan nævnes:

  • At skrive varemærket med BLOKBOGSTAVER
  • At indsætte det lille cirkulære "r" efter varemærket
  • At skrive ordet med en særlig skrifttype

 

Herudover er det vigtigt, at varemærket aldrig bøjes grammatisk eller på anden måde bruges som et adjektiv. Som et eksempel på en uhensigtsmæssig bøjning af et varemærke kan nævnes det "at google" noget. Ved at bøje ordet Google til det "at google", vil der være nærliggende fare for, at den almindelige forbruger vil opfatte Google som en handling frem for et egentligt varemærke.

 

Sø- og Handelsretten har for nyligt igen taget stilling til et spørgsmål om, hvornår varemærkeretlig degeneration indtræder. I dommen afsagt den 6. september 2018 (V-49-17) skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om betegnelserne "Christiania Bikes" eller på dansk "Christiania Cykler" var gået hen og blevet en almindelig betegnelse for ladcykler.

 

Den karakteristiske ladcykel så første gang dagens lys i 1984, hvor den blev introduceret på det danske marked af I/S Christiania Smedie Cykelfabrikken (senere Christiania Bikes ApS). I 2004 blev ordet "Christiania Bikes" registreret som et varemærke (ordmærke) for blandt andet cykler, cykelanhængere og kalecher til køretøjer.

 

Det spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i ovennævnte sag skulle tage stilling til, var blandt andet, om en Christiania Cykel var gået hen og blevet en almindelig betegnelse for cykler med lad. Christiania Bikes ApS havde konstateret, at en konkurrent var begyndt at markedsføre og sælge cykler under betegnelsen "Christiania Cykler", hvilket Christiania Bikes ApS anså for et brud på deres varemærkeretlige eneret til ordet.

 

Det blev af konkurrenten gjort gældende overfor Sø- og Handelsretten, at ordet "Christiania Bikes/Christiania Cykler" havde mistet sin beskyttelse som følge af varemærkeretlig degeneration. Til støtte herfor blev blandt andet fremlagt en udskrift fra hjemmesiderne "Den Blå Avis" og "Gul og Gratis", hvor det kunne ses, at "Christiania Cykler" blev brugt som samlebetegnelse for cykler med lad. Herudover gjorde konkurrenten gældende, at ordbogen Gyldendal definerer ordet "Christiania Cykel" som en ladcykel.

 

På trods af ovenstående konkluderede Sø- og Handelsretten, at ordet "Christiania Cykler/Christiania Bikes" af den relevante omsætningskreds ikke vil blive opfattet som en generel betegnelse for ladcykler, men derimod som en henvisning til en bestemt type cykel solgt af Christiania Bikes ApS – altså et varemærke.

Konkurrenten blev derfor pålagt at betale kr. 150.000 i vederlag og erstatning for den uberettigede brug af varemærket, ligesom det blev pålagt konkurrenten at afholde sig fra enhver erhvervsmæssig brug af betegnelsen.

 

Som virksomhedsejer er det vigtigt at undersøge markedet for eksisterende varemærker forud for lancering af nye produktnavne, idet manglende kendskab til konkurrenternes varemærker kan være forbundet med store potentielle erstatningskrav.

 

Hvis din virksomhed står og skal lancere et nyt produktnavn, er I velkomne til at kontakte HjulmandKaptain for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for at screene markedet forud for lanceringen. På denne måde sikres, at navnet ikke krænker eksisterende rettighedshavere.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev