Arbejdsgivers hæftelse for løbende forsikringsydelse

Nyhed
31.05.2023

Er dine medarbejdere omfattet af virksomhedens pensionsforsikringsordning? I en konkret sag blev en lønmodtager først omfattet af ordningen én måned efter, at vedkommende skulle have været omfattet af ordningen. Og i den måned kom lønmodtageren til skade. Det betød, at der opstod tvivl om, hvorvidt lønmodtageren havde krav på forsikringsydelser via arbejdsgiverens forsikring. Læs mere om sagen, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til forældelsesregler og ansættelsesaftalen her.

En fejl betød, at lønmodtageren ikke var omfattet af virksomhedens pensionsforsikringsordning

Den 24. maj 2023 traf retten i Viborg afgørelse i en sag, som omhandler forældelse af et erstatningskrav.

En lønmodtager havde i 2016 indgået ansættelsesaftale med en arbejdsgiver.

 

I henhold til aftalen skulle lønmodtageren omfattes af arbejdsgiverens pensionsforsikringsordning pr. 1. januar 2017, men på grund af en fejl blev lønmodtageren først omfattet af ordningen den 1. februar 2017.

 

Lønmodtageren kom til skade

Den 11. januar 2017 pådrog lønmodtageren sig en skade, som ville have været omfattet af forsikringsordningen. Det konstaterede lønmodtageren i oktober 2018 i forbindelse med, at pensionsforsikringsselskabet afviste lønmodtagerens krav på forsikringsydelser.

 

Mulighed for kompensation blev afvist af arbejdsgiveren

Lønmodtageren rettede derfor henvendelse til arbejdsgiveren med krav om at blive kompenseret, fordi arbejdsgiveren ikke havde overholdt forpligtelsen i ansættelseskontrakten, hvilket arbejdsgiveren afviste.

 

Ankenævnet for Forsikring traf kendelse i sagen

Lønmodtageren klagede i første omgang til pensionsforsikringsselskabet om, at kravet var afvist med urette.

Sagen blev til sidst indbragt for Ankenævnet for Forsikring, som traf kendelse om, at dækning i forhold til pensionsforsikringen først var trådt i kraft den 1. februar 2017, og at den derfor ikke dækkede skaden, som var sket den 11. januar 2017.

 

Stævning af arbejdsgiveren

Lønmodtageren bad derfor sin daværende advokat stævne arbejdsgiveren med påstand om betaling af det krav, som lønmodtageren ville have været berettiget til, hvis arbejdsgiveren havde sørget for at tegne forsikringen i henhold til ansættelsesaftalen.

 

Sagen blev indbragt for retten ca. 4 år efter, at lønmodtageren var blevet gjort bekendt med, at pensionsforsikringsselskabet ikke ville dække. Arbejdsgiveren gjorde derfor gældende, at kravet var forældet efter den almindelige 3-årige forældelsesregel.

 

Den 5-årige forældelsesregel fik afgørende betydning

Lønmodtageren skiftede advokat og gjorde gældende, at kravet mod arbejdsgiveren udsprang af ansættelsesaftalen og derfor var omfattet af den særlige 5-årige forældelsesregel.

 

Retten var enig med lønmodtageren, og sagen er nu udsat på, om og hvor meget erstatning arbejdsgiveren skal betale til lønmodtageren.

 

Sagen for lønmodtageren blev ført ved retten af advokat (H) og partner Jens Baagøe Thomsen, og spørgsmål om sagen kan rettes til jbt@70151000.dk

 

Hvad skal du være opmærksom på som arbejdsgiver?

Er du virksomhedsejer eller HR-medarbejder, og har du spørgsmål til, hvordan du sikrer dig, at dine ansættelseskontrakter er korrekt udformet, så er du altid velkommen til at kontakte Jakob S. Johnsen på mail til jjo@70151000.dk, så du ikke kommer til at stå i samme situation som arbejdsgiveren i denne sag.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev