Ansvar for rådgiver men ikke for entreprenør i forbindelse med anvendelse af MGO-plader.

Nyhed
27.06.2017

Den første af et stort antal afgørelser vedrørende de såkaldte MGO-vindspærreplader er kommet. Afgørelsen tager stilling til en række spørgsmål, men ikke alle, i forbindelse med anvendelse af pladerne.

De vigtigste konklusioner fra afgørelsen, som er en voldgiftsafgørelse, er som følger:

 

  • Det afvises, at der foreligger en udviklingsskade, idet voldgiftsretten finder, at de egenskaber, der gjorde pladerne uanvendelige, kunne være konstateret i 2010.
  • Det afvises, at der foreligger et produktansvar, idet pladerne er indbygget på en sådan måde, at skaden alene har ramt produktet selv, såkaldt selvbeskadigelse.
  • Entreprenøren frifindes dels, fordi han loyalt har viderebragt alle kendte oplysninger om produktet til rådgiver, og dels fordi han ikke anses som mellemhandler (producenten var ikke inddraget i sagen).
  • Rådgiver holdes ansvarlig for ikke at have informeret bygherre om usikkerheden ved at anvende pladerne,
    særligt under henvisning til pligterne i den såkaldte kvalitetssikringsbekendtgørelse (den relevante i forhold til sagen var BEK nr. 169 á 15. marts 2004).

   

Afgørelsen er en voldgiftsafgørelse, som ikke kan indbringes for højere instans og afsagt af fem dommere.

 

Afgørelsen afklarer en række spørgsmål, men ikke alle. Herunder følgende:

  • Ville afgørelsen vedrørende udviklingsskader have været den samme, hvis der forinden rådgiver godkendte pladerne havde været offentlige tilkendegivelser om, at pladerne kunne anvendes?
  • Hvordan var rådgivers ansvar blevet bedømt, hvis byggeriet ikke havde været omfattet af kvalitets-sikringsbekendtgørelsen?
  • I hvilket omfang kan entreprenøren i mangel af specifikationer anvende MGO-plader, hvis der blot er foreskrevet eksempelvis "fibercementplader"?
  • Spørgsmålet om forsikringsdækning på produktansvarsforsikring, byggeskadeforsikring og ejerskifteforsikring.

  

Der må forventes et betydeligt antal afgørelser i den kommende tid, hvorefter retsstillingen kan forventes fastlagt i en sådan grad, at udestående sager i vidt omfang kan forliges mellem parterne.

 

Kontakt Niels Vase (nva@70151000.dk) for spørgsmål.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev