Kundeklausuler

En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelse ikke må tage ansættelse hos - eller direkte eller indirekte - have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Det er dermed lidt misvisende at kalde det en kundeklausul, da den også kan vedrøre andre forretningsforbindelser. Det kan f.eks. være leverandører.

Reglerne vedrørende kundeklausuler er løbende blevet ændret og er senest indført i lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016. En kundeklausul skal bedømmes ud fra de regler, der gjaldt på det tidspunkt, klausulen blev aftalt. Aftaletidspunktet er derfor afgørende, når en kundeklausul, gyldigheden af klausulen og rækkevidden skal bedømmes.

 

Hvornår er en kundeklausul gyldig?

De nugældende regler om kundeklausuler gælder alle lønmodtagere og betyder blandt andet, at en aftale om en kundeklausul alene er gyldig, hvis

  • aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet
  • lønmodtageren har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder
  • lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder
  • lønmodtageren ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
  • lønmodtageren skriftligt får udleveret de nævnte oplysninger.

 

Ved en lønmodtagers egen opsigelse eller ved afskedigelse af en lønmodtager, som har påtaget sig en kundeklausul, skal arbejdsgiveren udlevere en liste til lønmodtageren over de kunder, som er omfattet af kundeklausulen.

 

Kombineret klausul

Hvis klausulen kombineres med en konkurrenceklausul, kaldes klausulerne en kombineret klausul. For at være gyldig skal en kombineret klausul opfylde gyldighedsbetingelserne for en kundeklausul såvel som for en konkurrenceklausul, og den kombinerede klausul kan maksimalt gælde i 6 måneder.

 

HjulmandKaptain HR-Ansættelsesret har stor erfaring med rådgivning om og udarbejdelse af kundeklausuler. Kontakt os derfor, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til udarbejdelse af en kundeklausul.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev