06. sep 2022

Ny typeformular til udlejning af beboelseslejligheder er trådt i kraft

06. sep 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. september 2022 udgivet en ny lejekontraktsformular til beboelseslejligheder. Den nye lejekontraktsformular hedder Typeformular A, 10. udgave, og den kommer i kølvandet på den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022.

Overgangsperiode mellem den gamle og nye typeformular

Som følge af den nye typeformular vil der være en overgangsperiode indtil den 31. december 2022, hvor udlejere kan vælge at benytte både typeformular A, 9. udgave og typeformular A, 10. udgave.

Fra 2023 vil udlejere imidlertid skulle anvende typeformular A, 10. udgave ved indgåelse af nye lejekontrakter.

Hvilke ændringer indeholder den nye typeformular A, 10. udgave?

Indholdsmæssigt er der sket en række ændringer i forhold til den gamle typeformular.

Eksempelvis er der i typeformular A, 10. udgave foretaget en ændring i § 11 om særlige vilkår, hvor der nu er indsat nogle forhold, som udlejere bør tage stilling til. Herunder om lejemålet er omfattet af lejefastsættelsesreglerne om fri leje, og om lejen reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

Der er dog ligesom i den gamle typeformular fortsat mulighed for at indsætte sine egne særlige vilkår under § 11.

Herudover er der ændret på paragrafhenvisningerne, således den nye typeformular henviser til bestemmelserne i den nye lejelov.

Her finder du den nye typeformular

Typeformular A, 10. udgave kan findes her

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Er du udlejer, og har du spørgsmål til eller brug for rådgivning om anvendelsen af den nye typeformular eller ændringerne heri, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i erhvervsejendomme.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her