15. mar 2020

Lovforslag skal give arbejdsgivere udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge pga. Covid-19

15. mar 2020
Regeringen har den 13. marts 2020 fremsat lovforslag, hvori det foreslås, at arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af Covid-19. Det foreslås ligeledes, at selvstændigt erhvervsdrivende får en udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af Covid-19.

Hvornår vil loven været gældende fra og til?

Lovforslaget vil, såfremt det vedtages, forventeligt træde i kraft med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 27. februar 2020.

Der er tale om et midlertidigt initiativ, og det foreslås derfor, at lovforslaget ophører den 1. januar 2021.

Hvem kan have krav på sygedagpengerefusion, hvis den nye lov om sygedagpenge vedtages?

Lovforslaget betyder, at eksempelvis arbejdsgivere, såfremt lovforslaget vedtages, allerede fra medarbejderens første fraværsdag har krav på sygedagpengerefusion.

Det er dog en betingelse, at sygefraværet skyldes Covid-19.

Sygedagpengelovens betingelser om at være uarbejdsdygtig skal fortsat være opfyldt, og der vil således ikke kunne gives eksempelvis refusion, såfremt lønmodtageren kan arbejde fra hjemmet.

Sygedagpengelovens almindelige regler om beskæftigelseskrav m.m. skal fortsat være opfyldt.

Med lovforslaget indføres også ret til at få refusion for en periode, hvor lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndigheder til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med Covid-19.

Hvilke krav stilles der til dokumentation?

Lovforslaget vedrører alene fravær på grund af Covid-19, og dette rejser spørgsmålet om, hvad der kræves af dokumentation for, at medarbejderen rent faktisk er fraværende på grund af Covid-19.

I lovforslaget udtales det, at der som udgangspunkt ikke vil blive stillet krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne, da dette vil medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne.

Det udtales, at den syge som udgangspunkt derfor på tro og lov skal erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om Covid-19.

HjulmandKaptain følger løbende situationen og opdaterer dette nyhedsbrev, når der er nyt vedrørende lovforslaget, herunder vedtagelse af lovforslaget.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende den nye lov om sygedagpenge i forbindelse med Covid-19, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe. 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende reglerne for sygedagpenge i forbindelse med Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her