21 apr 2020

Dækker dine forsikringer, hvis du kommer til skade eller bliver syg?

Følger du regeringens opfordring om at blive hjemme for at undgå risikoen for smitte med Covid-19/Coronavirus, så oplever du måske, at tiden kan føles lang.

En fornuftig måde at bruge tiden på kan være at lave sit eget ”forsikrings-tjek”, hvor du gennemgår dine forsikringer for at se, om du er dækket, som du bør være.

Mange vil måske tænke: Er det nu også nødvendigt? Vores klare svar er JA.

Vi oplever desværre jævnligt i vores rådgivning inden for personskadeerstatning, at forsikringsdækningen ikke er, som forsikringstager tror, den er.

Årsagen kan f.eks. være, at der i forbindelse med skilsmisse eller et skifte til andet forsikringsselskab ikke er tegnet eller overført de forsikringer, som man troede.

Det kan også være en ung, der flytter hjemmefra, og hvor der ikke er tegnet selvstændig indboforsikring for den unge. Det kan også være, at den unge ikke har fået tegnet ulykkesforsikring og eventuel rejseforsikring.

Uanset hvad årsagen er, så kan konsekvenserne være store.

Det er nemlig de forsikringer, du har på skadestidspunktet, der er afgørende for, hvordan du er dækket. 

Er uheldet først ude, så er det for sent at tegne en forsikring, der kan dække skaden.

Det er derfor en god idé, at du sikrer, at du er tilstrækkelig dækket forsikringsmæssigt.

Vi giver her et par eksempler på forsikringstyper, som man som person bør være omfattet af.

Ulykkesforsikring – Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker, hvis du får en varig fysisk eller psykisk skade.

Forsikringen kan enten tegnes, så den kun dækker skader, der sker i fritiden, eller den kan tegnes, så den dækker hele døgnet.

Prisen for en ulykkesforsikring afhænger dels af, om det er med fritids- eller heltidsdækning og dels af, hvad ens arbejdsmæssige beskæftigelse er.

Hvis man er studerende eller arbejder på kontor, så er den ofte billigere at tegne, end hvis man f.eks. er håndværker. Prisen på forsikringen fastsættes således ud fra forsikringsselskabernes risikovurdering for de forskellige job-kategorier.

Det er derfor vigtigt, at du oplyser dit forsikringsselskab, hvis der sker ændringer i forhold til din jobmæssige situation. F.eks. hvis du tidligere har været studerende eller ledig og efterfølgende kommer i arbejde.

Står du ikke korrekt registreret, kan det have den betydning, at forsikringssummen på din forsikring nedsættes.

Under ulykkesforsikringen kan der være forskellige tilvalg eller skader, der ikke dækkes. Det kan f.eks. være kørsel på motorcykel og skader sket under udøvelse af farlig sport. Det kan også være straks-erstatning og dækning af udgift til behandlinger.

Indboforsikring – Hvorfor bør du oprette en indboforsikring?

Det er ikke et lovkrav at have en indboforsikring, men du løber en stor økonomisk risiko ved ikke at være omfattet af en sådan forsikring. Udover at dække skade på indbo, så indeholder indboforsikringen nemlig også en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at forvolde skade på en anden person eller dennes ting. I den situation er det således ikke dig selv, der skal betale erstatning til den pågældende - det bliver i stedet et mellemværende mellem den pågældende og det forsikringsselskab, hvori din indboforsikring er tegnet.

Rejseforsikring – Hvordan er du dækket på ferien?

En rejseforsikring er en forsikring, som dækker dig på ferien, hvis du bliver syg, er involveret i en ulykke eller på anden vis lider skade.

Hvor meget skal du betale, hvis du ikke har en rejseforsikring?

Hvad du skal betale for sygehusbehandling mv., afhænger af om du rejser i et land indenfor eller udenfor EU. EU-sygesikringskortet (det blå EU-sygesikringskort) betyder, at du har ret til de samme sundhedsydelser på de samme vilkår, som borgerne har i det land, du opholder dig i. Du skal derfor betale hele eller en del af behandlingen selv, hvis det samme gælder for borgerne i landet. Det er et krav, at lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Ved sygdom eller skader udenfor EU, skal du selv betale for al behandling.

Hvis du bliver syg under rejse til udlandet, så dækkes hjemtransport kun, hvis du har en rejseforsikring. Er du ikke dækket af en sådan, skal du selv betale for transporten.

Det kan således være en bekostelig affære at rejse udenlands uden en rejseforsikring.

Forsikring for kritisk sygdom og tab af erhvervsevne

Er du i arbejde, vil der oftest som en del af din løn-pakke blive indbetalt til en pensionsordning. Som en del af pensionen er der også forsikringsdækning for kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. Stopper indbetalingen til pensionsordningen, kan du således miste vigtige forsikringsdækninger.

Stopper indbetalingen til pensionen, f.eks. i forbindelse lønophør ved sygemelding eller fratræden af stillingen, er det en god idé at kontakte pensionsselskabet.

Hvilke beløb, du er dækket med ved kritisk sygdom, og hvad betingelserne er for udbetaling af forsikringsydelsen, afhænger af den konkrete aftale, og hvilken indbetaling der er sket. Hvordan du er dækket, kan du se på pensionsinfo.dk

Kaskoforsikring på din bil

Har du fravalgt kaskoforsikring på din bil, så skal du være opmærksom på, at det også har indflydelse på din forsikringsdækning ved personskade.

Hvis du har en kaskoforsikring, kan man tilvælge ekstradækning, der f.eks. gælder, hvis du, som fører af en bil, kommer til skade ved en soloulykke. Hvad en sådan førerpladsdækning/førerforsikring/førerulykkesforsikring dækker, afhænger af forsikringsbetingelserne ved dit forsikringsselskab.

Hvis du kommer til skade som fører af en bil, og det bliver nødvendigt at skulle ud i en retssag, så kan du kun få retshjælpsdækning til retssagen, hvis du har en kaskoforsikring på bilen. I den situation, er der nemlig ikke dækning under den retshjælpsforsikring, du har under din indboforsikring.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Er du kommet til skade, og er du i tvivl om dine erstatningsmuligheder, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vores advokater i afdelingen for personskadeerstatning står klar til at rådgive og vejlede dig.

Husk at vi også tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af din personskadesag. Du kan læse mere om muligheden for en gratis vurdering her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Er du kommet til skade?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her