27. mar 2020

Covid-19: Frigivelse af anlægsloftet skal fremme offentlige indkøb

27. mar 2020
Regeringen og KL/Danske Regioner offentliggjorde den 26. marts 2020 en aftale om tiltag vedr. kommunernes samt regionernes økonomi i lyset af Covid-19.

Et spændende element i aftalerne er, at regeringen vil sætte kommunernes og regionernes anlægsloft fri. Anlægsloftet er den ramme, som kommunerne og regionerne har hvert år samlet set til at renovere og bygge for.

Hvilken betydning har det, at anlægsloftet sættes fri?

Anlægsloftet sættes fri for at give kommunerne og regionerne mulighed for at gå i gang med f.eks. renoveringen af bygninger og veje nu, og gerne til færdiggørelse i 2020 allerede. Der er tale om projekter, der ellers først ville kunne udføres i de kommende år.

Det fremgår af aftalen mellem Regeringen og KL, at kommunerne alene vurderes at kunne fremrykke arbejder for ca. 2,5 mia. kr., som kan igangsættes hurtigt.

Tilbudsloven og udbudsloven skal fortsat overholdes

De arbejder, som aftalen handler om, er bygge- og anlægsarbejder, og da det vil være kommunerne og/eller regionerne, der bestiller arbejderne, skal man naturligvis være opmærksom på at overholde udbudsreglerne i tilbudsloven og/eller udbudsloven, førend arbejderne kan igangsættes.

Hvilke regler der nærmere gælder afhænger bl.a. af prisen på de arbejder, der skal sættes i gang. 

Det spænder lige fra udgangspunktet om at kunne nøjes med at indhente ét tilbud - når prisen på arbejder ikke overstiger 300.000 kr. + moms - til at gennemføre et EU-udbud - når prisen på arbejder rammer 39.884.785 kr. + moms.

En stor del af de arbejder, som vil kunne igangsættes hurtigt, formodes at være omfattet af tilbudsloven. Efter tilbudsloven vil arbejder med en pris på op til 3 mio. kr. kunne igangsættes efter de fleksible regler om underhåndsbud.

Licitation og frister

Måtte der være tale om arbejder, hvor prisen overstiger 3 mio. kr., og tilbudsloven derfor stiller krav om, at der gennemføres en licitation, så indeholder tilbudsloven (modsat udbudsloven) ikke nogen minimumsfrist for, hvor lang en tilbudsfrist ordregiver skal gøre brug af.

Tilbudsfristen skal give tilbudsgiverne ”rimelig tid til at afgive et tilbud” og i den vurdering inddrages bl.a. arbejdernes omfang og kompleksitet og på den anden side ordregivers interesse i at få gennemført projektet.

Kun i tilfælde af prækvalifikationsrunder foreskriver tilbudsloven en minimumsfrist på 15 arbejdsdage til at melde sin interesse.

Ukomplicerede arbejder med tildelingskriteriet "laveste pris" må således kunne udbydes ganske hurtigt.

Vi opfordrer dog til, at ordregiver søger at afklare markedets generelle behov for ”rimelig tid” forinden, så licitationen ikke viser sig at være spildt.

Rammeaftaler om håndværkerydelser

For de myndigheder, der allerede har udbudt og indgået rammeaftaler om håndværkerydelser, er der nu god grund til at tjekke op på, hvilke arbejder der er omfattet af aftalerne, og hvilken procedure disse aftaler måtte beskrive der skal følges forud for en bestilling af en opgave.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedr. betydningen af frigivelsen af anlægsloftet ifm. Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19. 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. frigivelse af anlægsloftet ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her