Andre fonde

Andre fonde

Fonde er blandt andet karakteriseret ved, at de er ejer af en nærmere afgrænset formue, at der ikke er nogen ejerkreds, men at de derimod er selvejende, og at fonde har til formål at uddele eller på anden måde anvende deres formue til et eller flere konkrete formål. 

Fonde og selvejende institutioner i øvrigt anvendes i mange forskellige sammenhænge og med flere forskellige formål. Lovgrundlaget for sådanne fonde – herunder almennyttige fonde – findes dels i den generelle fondslov, dels i en række enkeltstående bestemmelser eller i speciallovgivning inden for forskellige områder.  

HjulmandKaptains advokater har stor erfaring med at rådgive om fondsretlige forhold i flere forskellige sammenhænge, herunder for eksempel med hensyn til:

  • Stiftelse af fonde og selvejende institutioner.
  • Afdække og fastlægge hvilke regelsæt en given fond er omfattet af.
  • Udarbejde konkrete forslag til vedtægter.
  • Rådgive om fondes mulighed for at investere sin formue.
  • Forhandle med Civilstyrelsen som fondsmyndighed i tilfælde af, at der skal gennemføres ændringer i en bestående fonds forhold.
  • Sammenlægge eller opløse fonde. 

Der er tale om et fagområde med stor kompleksitet og mange potentielle problemstillinger, der inden for de seneste år er blevet mere og mere aktuelle i takt med, at der er blevet rejst sager om bestyrelsesansvar også i forhold til fondsbestyrelser. HjulmandKaptain kan med vores rådgivning bidrage til, at fonde og deres bestyrelser holder sig inden for fondslovgivningens rammer og dermed undgå at ifalde ansvar eller at få påtale fra fondsmyndigheden.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her