Virksomheder kan nu indbetale indefrosne feriemidler

Nyhed
12.02.2021

Den 1. januar 2021 trådte bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler i kraft. Det betyder, at virksomheder fra den 1. februar 2021 kan indbetale indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Få her et indblik i, hvilke regler der gælder for både den frivillige og den lovpligtige indbetaling.

Administration af indefrosne feriemidler

Da den nye ferielov trådte i kraft, blev der samtidigt indført et krav om, at feriemidler, som medarbejdere havde optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skulle forblive indefrosset, indtil medarbejderne skulle forlade arbejdsmarkedet.

 

Der er nu åbnet op for den nye selvbetjeningsløsning til frivillig indbetaling, men det er fortsat op til den enkelte virksomhed at afgøre, om man selv ønsker at administrere midlerne fra overgangsåret. 

Frivillig indbetaling

Alle virksomheder har i forbindelse med den nye selvbetjeningsordning mulighed for at vælge, om man ønsker at foretage frivillig indbetaling for alle sine medarbejdere eller kun for enkelte. De frivillige indbetalinger kan ske løbende fra 1. februar 2021, og virksomheden kan derfor vælge, at der f.eks. skal ske indbetaling for medarbejdere i en bestemt aldersgruppe, mens resten administreres i virksomheden.

 

Indbetaling foregår i praksis ved, at virksomheden tilgår selvbetjeningsløsningen ved brug af NemID. Selvbetjeningsløsningen kan tilgås på hjemmesiden for Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

 

Såfremt virksomheden vælger at beholde feriemidlerne fra overgangsåret, opkræves en årlig indeksering, som afspejler lønudviklingen det foregående år, hvor selve størrelsen beregnes inden den 31. maj. Selve indekseringen beregnes udelukkende på baggrund af perioden, hvor feriemidlerne har været i virksomheden.

 

Hvis virksomheden ikke selv ønsker at administrere midlerne

Virksomheder, der ikke selv ønsker at administrere midlerne, bør derfor snarest muligt benytte sig af muligheden for indbetaling for at undgå den årlige indeksering.

 

Hvis virksomheden selv ønsker at administrere midlerne

Omvendt bør de virksomheder, som har et ønske om selv at administrere midlerne, f.eks. for at undgå belastning af virksomhedens likviditet, være opmærksom på, at dette medfører, at man skal sørge for, at feriemidlerne indeksreguleres efter fondens anvisninger.

 

Lovpligtig indbetaling

Hvis virksomheden ikke allerede forinden har benyttet sig af muligheden for at foretage frivillig indbetaling for sine medarbejdere, vil Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler årligt (første gang juli 2021) sende en opkrævning fra overgangsåret ud for de medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt. Dette vil være tilfældet, hvis en medarbejder:

  • Er afgået ved døden.
  • Har ansøgt om udbetaling af feriepengene f.eks. ved udrejse fra Danmark eller tilkendt førtidspension m.v.
  • Når folkepensionsalderen.
  • Har optjent feriepenge under 1.500 kr. i overgangsåret.

 

Ovenstående forhold gør sig gældende, hvis medarbejderen har fået udbetalt feriemidlerne fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i perioden fra den 1. juni det forudgående år til den 31. maj i opkrævningsåret. Selve indbetalingen skal ske senest den 1. september samme år.

 

Har du spørgsmål til indefrosne feriemidler og den nye ferielov?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af indefrosne feriemidler eller den nye ferielov generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev