Virksomhed krænker beskyttet produktdesign – dømt til at betale erstatning

Nyhed
09.01.2020

En virksomhed er dømt til at betale erstatning for at producere og sælge et løbebælte, der har store designmæssige ligheder med et løbebælte, som sælges af en anden virksomhed. Ifølge Sø- og Handelsretten skal virksomheden tilbagekalde løbebælterne og betale erstatning, da der er tale om en produktefterligning ifølge designloven.

Reglerne for beskyttelse af industrielle produkters udseende følger primært af designloven, der yder en beskyttelse imod produktefterligninger på det fremtoningsmæssige plan.

 

For at kunne statuere en designkrænkelse i medfør af designloven er det et krav, at originalproduktet er nyt og har et beskyttelsesværdigt design, og at de omtvistede produkter ligner hinanden til forveksling.

 

Grænsen mellem inspiration og produktefterligning er ikke sort/hvid, og sager om produktefterligninger er også præget af en særlig skønsmæssig vurdering, hvor domstolene sammenholder produkternes forskelligheder og lighedspunkter for samlet set at vurdere, om der foreligger en krænkelse.

 

Da krænkelsesvurderingen udspringer af en såkaldt retlig standard, er det op til domstolene at udfylde, hvor grænsen går mellem to produkter, der deler en række fremtoningsmæssige lighedspunkter.

 

Løbebælte blev anset for en produktefterligning

Denne grænse er senest belyst med denne dom, hvor Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, om to løbebælte-produkter lignede hinanden så meget, at der var tale om en produktefterligning i strid med designlovgivningen.

 

I sine præmisser fandt Sø- og Handelsretten, at ”der i designmæssig henseende i betydelig grad er lighed mellem [produkterne] også når lommedelen er foldet ud som illustreret i sagens bilag og at de designmæssige detailforskelle, der foreligger, ikke giver en informerede bruger noget andet helhedsindtryk.” Det nyeste løbebælte blev derfor anset for en produktefterligning.

 

Sagsøgte blev herefter pålagt at tilbagekalde samtlige produkter fra sine forhandlere samt betale en skønsmæssig erstatning på kr. 75.000 for den konstaterede markedsforstyrrelse som følge af salg af kopiproduktet.

 

Du kan læse mere om dommen her, hvor du ligeledes kan se billeder af produkterne side om side.

 

Sådan undgår du at markedsføre og sælge produkter, som har store designmæssige ligheder med et andet produkt på markedet

Af sagen kan udledes, at det som virksomhed er særdeles vigtigt at screene markedet, inden man begynder at markedsføre og sælge lignende produkter, da det ellers kan koste tid, penge og anseelse at skulle tilbagekalde sine produkter fra markedet. Et vigtigt værktøj er i den forbindelse det europæiske register over registrerede EU-design samt Patent- og Varemærkestyrelsens register over nationale designregistreringer.

 

Er du I tvivl om, hvorvidt dit produkt er designbeskyttet? Eller har du en idé om, at dit produkt bliver efterlignet? Så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi har erfaring med mange aspekter af designloven og produktefterligninger, og vi står altid klar til at hjælpe.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev