Vejle Kommune er blevet indstillet til bøde for mangel på passende sikkerhedsforanstaltninger

Nyhed
25.06.2021

Ifølge Datatilsynet har Vejle Kommune som dataansvarlig ikke overholdt sin forpligtelse til at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger. Datatilsynet har derfor indstillet kommunen til en bøde på 200.000 kr.

Fast praksis med fremsendelse af breve var skyld i sikkerhedsbrud

Den kommunale tandpleje i Vejle Kommune havde en fast praksis, hvor velkomstbreve med begge forældres navne og adresser automatisk blev fremsendt til begge forældremyndighedsindehavere. Inden fremsendelsen af velkomstbrevene foretog kommunen ikke en konkret vurdering af, om oplysningerne måtte videregives til den anden forælder, og derfor blev der i flere tilfælde videregivet oplysninger om navn og adresse på trods af, at der forelå navne- og adressebeskyttelse.

 

Vejle Kommune anmeldte selv sikkerhedsbruddet til Datatilsynet, og først her blev Datatilsynet bekendt med kommunens automatiske proces med fremsendelse af velkomstbreve samt den manglende datasikkerhed.

 

Datatilsynets kommentarer til sagen

Datatilsynet udtaler, at når der anvendes en automatisk proces til fremsendelse af breve, som indeholder personoplysninger (f.eks. navne og adresser), skal der i det enkelte tilfælde tages højde for, at videregivelsen af oplysningerne ikke må udsætte borgernes rettigheder for en risiko.

 

Datatilsynet udtaler desuden, at det altid skal vurderes, om det overhovedet er nødvendigt, at personoplysningerne fremgår af brevene.

 

Bødens størrelse er fastsat under hensyntagen til kommunens størrelse, den samlede driftsbevilling og overtrædelsens karakter.

 

Sagens betydning

Kommunen skal nu vurdere, om de vil acceptere bøden, eller om sagen skal indbringes for domstolene.

Sagen vidner om, at det er enormt vigtigt at have styr på sine processer for videregivelse og deling af personoplysninger.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af personoplysninger eller GDPR generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev