Vedtægtsændring om udlejning af ejerlejligheder kræver enstemmighed

Nyhed
31.10.2019

En ny kendelse fra Venstre Landsret fastslår, at en vedtægtsændring, som forbyder udlejning af lejligheder i mindre end 3 måneder, udgør et sådant indgreb i ejernes individuelle rettigheder, at vedtægtsændringen alene kan vedtages ved enstemmighed.

En ejerlejlighedsforening ønskede at forhindre foreningens medlemmer i at udleje deres ejerlejligheder til erhvervsmæssigt hoteludlejning såsom Airbnb. Foreningen ønskede, at lejlighederne skulle anvendes til helårsbeboelse. På en generalforsamling blev der derfor vedtaget en vedtægtsændring, som forbød udleje af lejlighederne i mindre end 3 måneder ad gangen. Vedtægtsændringen blev vedtaget med 2/3 flertal.

 

Ejerforeningen blev dog overrasket, da deres anmeldelse af vedtægtsændringen blev afvist af tinglysningsretten, blot to dage efter anmeldelsen blev indsendt.

 

Tinglysningen begrundede deres afvisning med, at en indskrænkning som denne måtte kræve enstemmighed, da det måtte betragtes som et indgreb i den enkelte ejers rettigheder over ejerlejligheden.

 

Tinglysningsretten fandt ikke, at formålet bag vedtægtsændringen kunne føre til andet resultat. Dette begrundede de med, at bestemmelsen ikke alene ville ramme hotellignende udlejning, men også ville forhindre almindelig udlejning i kortere perioder.

 

Sagen endte i Venstre Landsret, hvor tinglysningsretten fik medhold.

 

Landsretten var enig i, at vedtægtsændringen medførte et sådan indgreb i ejernes individuelle rettigheder, at vedtægtsændringen udelukkende kunne vedtages med samtykke fra alle ejere.

 

Har du spørgsmål omkring vedtægtsændringer i din ejerforening, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev