Ulovlige kapitalejerlån bliver muligvis lovlige

Nyhed
04.11.2016

Nyt lovforslag skal gøre det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån og lovliggøre tidligere foretagede ulovlige kapitalejerlån, men skattereglerne bliver ikke ændret. Lovforslaget vil derfor medføre, at der kan foretages lovlige kapitalejerlån, som ikke udløser bødestraf og krav om tilbagebetaling.

Folketinget fremsatte i oktober 2016 forslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som skal gøre det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2017.

 

Kapitalejerlån blev tidligere omtalt aktionærlån. Kapitalejerlån er den situation, hvor et selskab stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i et kapitalselskab.

 

Hvis lovforslaget vedtages, bliver det muligt at foretage kapitalejerlån, hvis:

  1. Kapitalejerlånet og den indeholdte skat kan rummes inden for selskabets frie reserver,
  2. Beslutningen om at yde kapitalejerlånet træffes af enten generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan, hvis generalforsamlingen har givet det centrale ledelsesorgan bemyndigelse hertil,
  3. Beslutningen om at yde kapitalejerlånet træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport, og
  4. Kapitalejerlånet ydes på markedsvilkår.

 

Lovforslaget indeholder også en ændring til årsregnskabsloven, hvilket medfører, at det samlede kapitalejerlån skal indgå i årsrapporten som en bunden reserve under egenkapitalen.

 

Mulighed for at undgå bødestraf og krav om tilbagebetaling

Lovforslaget vil gøre det muligt at lovliggøre kapitalejerlån, som er ydet før 1. januar 2017, hvis der træffes beslutning herom på selskabets førstkommende generalforsamling. Efter førstkommende generalforsamling vil det ikke være muligt at lovliggøre et ulovligt kapitalejerlån.

 

En efterfølgende lovliggørelse af kapitalejerlånet vil gøre det muligt for långiver, låntager og bestyrelsesmedlemmer, som var involveret i långivningen, at undgå at blive pålagt bøder og krav om tilbagebetaling.

 

Lovforslaget medfører ikke skattemæssige ændringer, hvilket medfører, at visse kapitalejerlån vil blive beskattet efter ligningslovens § 16 E.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev