Udvidet adgang til momsfradrag for holdingselskaber

Nyhed
19.10.2018

Der er sket en praksisændring, som giver mulighed for tilbagebetaling af moms for holdingselskaber.

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele må anses for økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag som konsekvens.

 

Praksisændringen består i, at den iværksættelse af transaktioner, som ifølge EU-domstolens praksis er en betingelse for, at besiddelsen af kapitalandelene er økonomisk virksomhed, ikke kan begrænses efter deres art, som det har været hidtil.

 

Konsekvensen af praksisændringen er, at mulighederne for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides. Der er således 6 måneder fra nu til at anmode Skattestyrelsen om genoptagelse, hvis holdingselskabet er omfattet af reglerne. En genoptagelse kan resultere i tilbagebetaling af for meget betalt moms.

 

Det vil være tilfældet, hvis der sker levering af momspligtige ydelser til datterselskabet/erne, og hvor holdingselskabet griber ind i administrationen af datterselskabet. Styresignalet præciserer betingelserne for, hvornår et selskab kan anses for at gribe ind i et andet selskab, hvori det ejer kapitalandele. Udgangspunktet for Skattestyrelsens fortolkning er, at holdingselskabet skal have bestemmende indflydelse, og at holdingselskabet skal disponerer derefter i forhold til ledelsen af datterselskabet. Den fortolkning synes for restriktiv i forhold til EU-praksis generelt.

 

Mulighed for genoptagelse og tilbagebetaling af moms

Som en følge af, at EU-domstolen har underkendt national dansk praksis, vil der for holdingselskaber være ret til at få moms tilbagebetalt. Det forudsætter, at der har været leveret momspligtige ydelser til egne datterselskaber, og at holdingselskabet har grebet ind i administrationen. Der er 6 måneder fra den 16. oktober 2018 til at gøre et eventuelt tilbagebetalingskrav gældende, og der kan søges om tilbagebetaling 10 år tilbage i tid.

 

Det er således blot et spørgsmål om hurtigt at få sit krav gjort gældende, og det kan vi være behjælpelig med.

 

Dokumentation til brug for genoptagelsen

Holdingselskabet skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter Holdingselskabets opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

 

Vi er altid klar til at hjælpe med at udarbejde en genoptagelsesanmodning, så dit holdingselskab kan søge momsen refunderet.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev