Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver til nystiftet selskab

Nyhed
15.02.2021

Højesteret har afsagt en dom, hvorefter det er fastslået, at interessentskaber og partnerselskaber kan overdrage fast ejendom til et selskab i forbindelse med stiftelsen af dette (tilførsel af aktiver) og udnytte reglen om afgiftsnedsættelse efter tinglysningsafgiftsloven.

Betydningen af dommen

Ejer et interessentskab eller et partnerselskab fast ejendom, og ønskes det at overdrage de faste ejendomme til et aktie- eller anpartsselskab, som stiftes af interessentskabet eller partnerselskabet i forbindelse med overdragelsen, kan det undgås at betale den fulde tinglysningsafgift af overdragelsen.

 

Konkret betyder dommen, at der alene skal betales en fast tinglysningsafgift, som på nuværende tidspunkt er på 1.750 kr. og dermed ikke den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen (aktivernes værdi).

Ofte vil der være tale om faste ejendomme af en betydelig værdi, hvorfor 0,6 % hurtigt kan udgøre et betydeligt beløb.

 

Eksempelvis vil dommen føre til, at ved tilførsel af faste ejendomme for 15.000.000 kr. vil der være en besparelse på 90.000 kr. i tinglysningsafgift.

 

Hvem kan opnå afgiftsnedsættelse?

Af dommen kan det overordnet udledes, at interessentskaber og partnerselskaber vil være omfattet af definitionen selskaber mv. i tinglysningsafgiftsloven, hvorfor disse virksomhedsformer ligeledes vil kunne opnå afgiftsnedsættelsen i andre konstellationer.

 

Tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift

Dommen vil desuden medføre, at der vil være en række lignende sager inden for de seneste 10 år, hvor der kan ske genoptagelse og dermed muligvis tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Såfremt du skal foretage eller tidligere har fået foretaget en tilførsel af aktiver, fusion, fission eller omdannelse, hvor der skal betales eller er blevet betalt tinglysningsafgift, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan benytte reglen om afgiftsnedsættelse. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev