Seneste afgørelse om bøde i kartelsag i byggebranchen

Nyhed
16.08.2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 15. august 2017 offentliggjort, at Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på 1 million kr. for overtrædelser af konkurrenceloven.

 

Af den offentliggjorte bødevedtagelse fremgår det, bøden skyldes, at VVS firmaet i strid med konkurrencereglerne har udvekslet og koordineret oplysninger om priser og andre vilkår med en konkurrent i forbindelse med afgivelse af tilbud i flere entrepriseprojekter i 2012 og 2013 i hovedstadsområdet.

Bødens størrelse afspejler en række konkrete forhold, der er nærmere angivet i afgørelsen, herunder at tre af de fem ulovlige forhold er begået før skærpelsen af bødeniveauet for kartelaftaler i marts 2013.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser i sin pressemeddelelse, at kartelaftalerne er afdækket, efter at styrelsen modtog et tip om forholdene.

 

En kartelaftale er en aftale, der begrænser konkurrencen mellem to eller flere konkurrerende virksomheder. Der foreligger en kartelaftale, når konkurrerende virksomheder koordinerer, hvordan priser fastlægges, hvem der skal afgive tilbud på en ydelse, hvem der skal vinde en opgave, eller hvordan markeder eller kunder skal fordeles mellem sig.

 

Det er endvidere en overtrædelse af reglerne at udveksle eller modtage følsomme konkurrentoplysninger, der kan føre til en sådan koordinering af konkurrenters adfærd på markedet.

 

Det er generelt som virksomhed vigtigt at huske på, at hvis man er tilstede i et møde, hvor ens konkurrenter taler om priser, tilbudskoordinering, kunde- eller markedsopdeling, så har man pligt til at sige fra. Det forhold, at kun én af de tilstedeværende konkurrerende virksomheder giver tilkende, hvorledes den påtænker at agere på markedet fremover, kan være tilstrækkeligt til at udgøre en ulovlig aftale mellem konkurrenter og en overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi opfordrer virksomheder til altid at søge juridisk rådgivning og bistand, hvis virksomheden er i tvivl om reglerne og om, hvorledes man bør forholde sig i konkrete situationer.

 

En overtrædelse af reglerne kan have betydelige konsekvenser for virksomheden og den enkelte. Kartelaftaler udgør en grov overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, og for forhold begået efter marts 2013 er sanktionerne skærpet.

 

Det må således formodes, at vi fremover kan forvente at se afgørelser med et højere bødeniveau for forhold begået efter marts 2013.

 

Af bemærkningerne til lovændringen i 2013 fremgår, at virksomheder, der overtræder reglerne, risikerer betydelige bøder, der kan være på over 20 millioner kr. for meget alvorlige overtrædelser.

 

En virksomheds ledelse kan også blive straffet med personlige bøder, hvis ledelsen har deltaget i eller undladt at skride ind overfor en konkurrencebegrænsende adfærd. For meget alvorlige overtrædelser er der mulighed for at idømme personer bøder på 200.000 kr. eller derover.

 

Endeligt kan mere grove kartelaftaler straffes med fængselsstraf, hvis den pågældende person, der har indgået eller medvirket til kartelaftalen, har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

HjulmandKaptain tilbyder rådgivning inden for konkurrencerettens område, herunder også om udarbejdelse og implementering af effektive, operationelle og praktiske værktøjer til sikring af virksomhedens overholdelse af konkurrencereglerne. Sådanne aktiviteter og værktøjer til overholdelse af reglerne kaldes et ”compliance program”, og fordelene herved er, at virksomheden hermed identificerer relevante risikoområder, instruerer og uddanner medarbejderne i at handle rigtigt på disse specifikke områder og dermed nedbringer risikoen for en utilsigtet overtrædelse. Endvidere kan et effektivt ”compliance program” efter omstændighederne nedbringe straffen, hvis det alligevel går galt.

 

Du kan høre mere om, hvorledes vi kan hjælpe din virksomhed med at begrænse risikoen for en utilsigtet overtrædelse af konkurrencereglerne ved at kontakte advokat Lise Lotte Langston.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev