Sag om ”Ørsted”-navnestrid ender i Højesteret

Nyhed
28.11.2019

Den 10. maj 2019 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en af de nyere tids mest omtalte sager om ”Ørsted”-navnestriden. Nu er der sket nyt i sagen, og Ørsted-familien har anket sagen til Højesteret. Det vurderes, at sagen kan få stor betydning for virksomheder.

Vi har tidligere skrevet en nyhed om sagen, som du kan læse, hvis du vil have baggrunden for, hvorfor der er en navnestrid om navnet ”Ørsted”. Læs nyheden ”Energiselskabet Ørsted får lov til at beholde sit navn” her

 

Efter dommen fra Sø- og Handelsretten blev afsagt, ankede Ørsted-familien sagen til Højesteret og anførte, at betingelserne i retsplejeloven for at anke direkte til Højesteret var opfyldt. Det var herefter op til Højesteret at tage stilling til dette.

 

Det er nu blevet offentliggjort, at Højesteret vil tillade en anke i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. punkt, jf. stk. 4, 2. punkt. Højesteret henviser til, at sagen er af principiel betydning, idet den omhandler forståelsen af navnelovens regler, og hvordan disse skal ses i sammenhæng med reglerne i selskabsloven, varemærkeloven og internetdomæneloven.

 

Udfaldet af sagen kan få stor betydning for retsanvendelsen for det navneretlige område og dermed for virksomheder, der anvender beskyttede navne i en kommerciel sammenhæng.

 

Hos HjulmandKaptain følger vi sagen nøje og vender naturligvis tilbage med et nyhedsbrev, når der er faldet dom i sagen.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev