Provisionslønnede medarbejdere kan have ret til kompensation for mistet provision pga. ferie eller sygdom

Nyhed
02.08.2021

Østre Landsret har i en dom fra den 18. maj 2021 fastslået, at en salgsrådgiver hos en bilforhandler var berettiget til kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse og sygdom.

Feriegodtgørelse ifølge ferieloven

Det følger af ferieloven, at timelønnede medarbejdere har ret til 12,5 % i feriegodtgørelse, og at månedslønnede medarbejdere har ret til ferie med løn samt 1 % i ferietillæg.

 

For så vidt angår provisionslønnede medarbejdere har disse ret til en kompensation for den provision, de mister, som følge af at de afholder ferie. Dette følger af ferielovens § 17, stk. 1, 3. pkt.

 

Mistet provision som følge af ferieafholdelse 

I den konkrete sag, der først blev behandlet ved Sø- og Handelsretten og senere ved Østre Landsret, var spørgsmålet, om der reelt var tale om en ”provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen” (som er betingelsen for at opnå ret til kompensation efter § 17, stk. 1, 3. pkt.).

 

Både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret konkluderede, at salgsrådgiverens mulighed for at opnå provision var betinget af, at han var fysisk til stede på arbejdspladsen, og netop derfor blev provisionen anset for en provision, der var mistet som følge af ferieafholdelsen.

 

Salgsrådgiveren havde derfor ret til kompensation.

 

Mistet provision som følge af sygdom

Både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret konkluderede også, at salgsrådgiveren havde ret til en kompensation for den provision, han mistede på grund af sygdom, da salgsrådgiveren efter funktionærlovens § 9 havde ret til løn under sygdom. 

 

Provisionslønnedes ret til kompensation for mistet provision

For provisionslønnede medarbejdere kan provisionen udgøre en ikke ubetydelig del af lønnen, og derfor er dommen fra Østre Landsret god at have kendskab til.

 

Er du provisionslønnet, vil du således ifølge dommen have ret til kompensation for den provision, som du eventuelt måtte miste, fordi du afholder ferie eller er ramt af sygdom.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til reglerne for kompensation for mistet provision, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med en ansættelsesretlig problemstilling, f.eks. vedrørende den nye ferielov, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev