Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejse ved boligkøb

Nyhed
03.02.2021

Skal du købe bolig, og indeholder drømmeboligen en brændeovn eller pejs af ældre dato, så skal du være opmærksom på, at det kan blive påkrævet, at du udskifter eller nedlægger brændeovnen/pejsen. De specifikke regler herfor kendes endnu ikke, men du kan her i artiklen få overblik over, hvilke boligtyper og brændeovne/pejse der forventes at blive omfattet af reglerne.

Bekendtgørelse giver Miljøministeren mulighed for at fastsætte nye regler for udskiftning af ældre brændeovne/pejse

Pr. 1. januar 2021 er der givet bemyndigelse til Miljøministeren til at fastsætte nye regler om udskiftning af ældre brændeovne og pejseindsatser.

Ministeren har endnu ikke udnyttet denne bemyndigelse, og de specifikke regler kendes derfor endnu ikke.

 

Det fremgår dog bl.a. af bemærkningerne til lovforslaget, at man forventer, at den nye bekendtgørelse bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser:

  • Det vil udelukkende være brændeovne og pejseindsatser produceret før 1. januar 2003, som vil blive omfattet af de nye regler om udskiftning/nedlæggelse. Brændekedler, pillefyr, halmfyr, masseovne, kakkelovne og antikke brændeovne forventes undtaget fra reglerne.

  • Kravet til udskiftning/nedlæggelse vil kun omfatte ejerskifter, hvor skødet tinglyses efter den 1. august 2021. Nye ejere skal afgive erklæring om brændeovn/pejs i alle skøder, der tinglyses efter denne dato, og myndighederne vil kunne afkræve dokumentation for de oplysninger, som erklæres i skødet.

  • Ministerens bemyndigelse vil også give ministeren mulighed for at fastsætte regler om, at et fyringsanlægs alder eller partikeludledning skal fastsættes af ministeren, hvis der ikke foreligger entydig og klar dokumentation for anlæggets alder eller partikeludledning. I de tilfælde, hvor køber har oplyst, at produktionsåret endnu ikke er vurderet, er det hensigten ifølge forarbejderne, at køber inden 6 måneder, fra der er opnået adkomst på ejendommen, skal søge Miljøstyrelsen om aldersbestemmelse og vedlægge relevant dokumentation. Derefter vil Miljøstyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt fyringsanlægget er omfattet. Derudover forventes det ifølge forarbejderne, at der vil gives en frist på 12 måneder, fra afgørelsen om udskiftning eller nedlæggelse er meddelt, til ejeren skal have udført arbejdet. Ejeren vil samtidig med udskiftning skulle give besked til Miljøstyrelsen om, at udskiftning er sket.

   

Hvilke bolighandler er ikke omfattet af kravet?

  • Af administrative hensyn vil kravene i den udmøntede bekendtgørelse i første omgang ikke omfatte overdragelser af kolonihavehuse og andelsboliger, da der på nuværende tidspunkt ikke tinglyses adkomst på disse boligtyper.

  • Derudover vil kravet om udskiftning eller nedlæggelse ikke omfatte de situationer, hvor der er tale om ejerskifte i forbindelse med overdragelse til ægtefælle, f.eks. ved uskiftet bo eller bodeling i forbindelse med skilsmisse.

 

Som nævnt er ovenstående ikke endeligt besluttet af Ministeren ved bekendtgørelse, men forventes at blive indført med henvisning til lovens forarbejder.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om, hvilken betydning det kan have for dig som køber, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev