Pensionsbidrag indgår ikke i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse

Nyhed
01.05.2018

HjulmandKaptain støder ofte på spørgsmål om beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse. Mange spørgsmål vedrører, om arbejdsgivers pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse.

Indgår arbejdsgivers pensionsbidrag beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse?

Svaret herpå er nej. Baggrunden for denne konklusion er, at Højesteret  i en afgørelse fra 1998 har slået fast, at en arbejdsgivers udbetaling af lønninger, der blev udbetalt som skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser, ikke indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelser, da der er tale om et skattefrie beløb, jf. dagældende ferielovs § 16, stk. 1. Heraf kan udledes, at feriegodtgørelse ikke skulle beregnes på grundlag af den del af lønnen, der ikke var indkomstskattepligtig.

 

Det følger også af ordlyden af ferielovens § 26, stk. 2, at det alene er lønmodtagerens bidrag til de pensionsordninger, der fremgår af § 26, stk. 2, der indgår i beregningen af feriegodtgørelse. Modsætningsvist betyder det således, at der ikke beregnes feriegodtgørelse af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Østre Landsret har i overensstemmelse hermed den 9. marts 1998 afsagt en dom, hvori følgende anføres:

 

”Efter ferieloven af 1938 § 5, stk. 2, skulle der ved beregningen af feriegodtgørelse ikke tages hensyn til løn, der ydes som erstatning for særlige omkostninger, eller til særlige tillæg for overarbejde eller lignende. Ved ferieloven af 1953 § 5, stk. 7, blev denne bestemmelse omformuleret, således at feriegodtgørelse ikke beregnes på grundlag af den del af lønnen, der ikke er indkomstskattepligtig. Denne regel blev overført uændret til ferieloven af 1970 som § 16, stk. 1. Da der i 1974 blev bestemt, at lønmodtageres bidrag til egen pensionsordning ikke længere skulle medregnes til lønmodtagernes skattepligtige indkomst, blev der indsat et 2. pkt. i § 16, stk. 1, hvorefter disse bidrag fortsat skulle indgå i beregningen af feriegodtgørelse. Denne forståelse af lovteksten må anses for at være lagt til grund ved lovændringen i 1994.”

 

Ved lovændringen i 1994 fik ferielovens § 16, stk. 1 et indhold svarende til den nuværende § 26, stk. 2. 

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller ferieloven i øvrigt, så er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev