Nyt lovforslag skal udvide fondes adgang til uddeling af arv og gaver

Nyhed
22.08.2018

Justitsministeriet har sendt et lovforslag i høring, som skal udvide fondes adgang til at uddele midler, der tilfalder fonden som arv eller gave, uden fondsmyndighedens samtykke og uden, at arvelader eller gavegiver har truffet udtrykkelig bestemmelse herom.

Uddeling af midler som arv eller gave

Efter nugældende regler kan en fonds bestyrelse uddele gaver, hvor det klart må antages at være gavegivers ønske, at midlerne anvendes til uddeling, eller hvor gaven udgør et ubetydeligt beløb i forhold til fondens forhold. Tilsvarende kan en fond alene uddele arv, hvis arvelader udtrykkeligt har bestemt, at arven skal anvendes til uddeling. Gaver, der ikke udgør et ubetydeligt beløb, og arv, der tilfalder en fond, indgår derfor som udgangspunkt i fondens bundne kapital, medmindre fondsmyndigheden giver samtykke til uddeling. Det følger af administrativ praksis, at fondsmyndighederne normalt ikke giver dette samtykke.

 

Ændringen består således i, at arv og gave, der tilfalder fonden, som udgangspunkt kan anvendes til udlodning, medmindre andet bestemmes af arvelader eller gavegiver. Baggrunden for lovforslaget er, at det formodes, at en arvelader testerer midler til fordel for velgørende fonde med forventning om, at midlerne skal anvendes til velgørende formål og ikke indgå i fondens bundne kapital. Flere velgørende fonde er af den opfattelse, at arveladerne ikke træffer bestemmelse om uddeling, da de ikke er opmærksomme på det påkrævede samtykke.

 

Lovforslaget skal gøre det muligt for bestyrelsen i fonde at uddele midler som arv eller gave uden samtykke fra fondsmyndighederne og uden, at arvelader har truffet udtrykkelig bestemmelse herom. Herigennem undgås det, at midlerne indgår i fondens bundne kapital trods en formodning om, at arvelader havde et ønske om uddeling. 

 

Opdateringer

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2019, og der stilles forslag om, at lovændringen alene skal finde anvendelse på gaver givet efter 1. januar 2019 og arv fra personer, som er afgået ved døden efter 1. januar 2019.

 

Vi følger høringsprocessen og udsender endnu et nyhedsbrev, hvis ændringen til fondsloven vedtages.

Har du nogle spørgsmål til nyhederne i dette nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev