Nyoprettet fond med formål om støtte til personer i økonomisk trang

Nyhed
23.05.2022

Fonden ”Anna og Jens Marinus Madsen samt Ida og Niels Kristian Madsens mindelegat” er en nyoprettet fond med hjemsted i Frederikshavn, og er stiftet af midlerne fra boet efter Hr. Niels Kristian Madsen, som afgik ved døden den 14. februar 2020.

Advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain, som er i fondens bestyrelse, oplyser følgende:

 

"Formålet med fonden er gennem årlige legattildelinger at yde økonomisk støtte til almenvelgørende formål, herunder at yde støtte til en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode."

 

Fonden forvaltes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer. Ved fondens oprettelse er til fondens bestyrelse udpeget Henning Hedegaard, der siden 1968 har arbejdet med landbrug, blandt andet egen mælkeproduktion helt frem til 2009, erhvervsejendomsmægler Tommy Kruse Fuglsang, Nordicals Frederikshavn og advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain i Frederikshavn. Det er bestyrelsens opgave at uddele fondens midler i overensstemmelse med fondens formål.

 

Advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain, oplyser, at ansøgere, som mener at opfylde betingelserne for tildeling af legater, kan søge hele året.

 

Hvert år i oktober måned vil der i lokale medier i Frederikshavn kommune, det vil sige lokalaviserne i Frederikshavn, Skagen og Sæby, blive indrykket annonce med opfordring til at ansøge legater. Ansøgningsfristen vil være medium november. Bestyrelsen vil herefter mødes i slutningen af november med henblik på at behandle de indkomne ansøgninger.

 

Ansøgning med relevant dokumentation skal indgives til advokatfirmaet HjulmandKaptain i Frederikshavn.

 

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan ske til advokat Jakob S. Johnsen på telefon +45 2215 1174.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev