Nye regler om skattefrihed for avance på porteføljeaktier

Nyhed
10.01.2013

Fra 1. januar 2013 bliver selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier skattefrie. Herved ophæves den iværksætterskat, der blev gennemført i 2009.

Et selskabs aktier i et andet selskab anses skattemæssigt som porteføljeaktier, hvis ejerandelen er mindre end 10 %, og der ikke i øvrigt er knyttet bestemmende indflydelse til aktierne. Indtil 1. januar 2013 har selskabers avancer på porteføljeaktier været skattepligtige som almindelig selskabsindkomst, ligesom tab har været fradragsberettiget.

 

De hidtidige regler har primært ramt iværksætteres og nystiftede virksomheders muligheder for at tiltrække investorer. Formålet med lovændringen er således primært at øge selskabers investeringer i vækstvirksomheder. Det forventes at være lettere for virksomhederne at tiltrække risikovillig kapital, når investorselskabet gives mulighed for at opnå skattefrihed for investeringen i form af en skattefri aktiegevinst.

Bestemmelsen omfatter aktier, der ikke er børsnoterede, og som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet. Det er en betingelse, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, eller et tilsvarende udenlandsk datterselskab. Skattefrie porteføljeaktier omfatter ikke aktier ejet af et livsforsikringsselskab, ligesom konvertible obligationer ikke er omfattet af skattefriheden.

 

Bestemmelsen gælder ikke for udbytte fra porteføljeselskabet. Udbytte af porteføljeaktier er således som hidtil skattepligtige som almindelig selskabsindkomst. At udbytte ikke er skattefritaget medfører, at det har været nødvendigt at indføre visse værnsregler. Hensigten med disse er, at modvirke, at selskaber udnytter forskellen i beskatningen af avance henholdsvis udbytte. Loven indeholder således en bestemmelse, der hindrer selskaber i at afstå aktier kort tid inden en udlodning af udbytte. 

 

Ud over ovenstående indføres en værnsregel, der skal hindre, at et selskab, med det formål at undgå avancebeskatning, samler børsnoterede porteføljeaktier i et unoteret porteføljeselskab.

 

Konsekvensen af ovenstående er, at selskaber alene er skattepligtige af avancer på børsnoterede porteføljeaktier samt unoterede porteføljeaktier, der er omfattet af de nævnte værnsregler.  Hertil kommer, at selskabers tab på porteføljeaktier ikke længere er fradragsberettigede.

 

På baggrund af ovenstående kan det anbefales, at de involverede parter allerede i de aftaler der indgås i forbindelse med investering i aktierne, tager højde for forskellen i beskatningen af avance henholdsvis udbytte af porteføljeaktier.

 

Hos HjulmandKaptain er vi altid parat til at rådgive dig om skatteretlige og selskabsretlige problemstillinger. Kontakt os på telefon 7015 1000, hvis du har behov for en drøftelse af din virksomheds forhold.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev