Nye regler om geoblokering - er din webshop klar?

Nyhed
21.11.2018

EU vedtog den 28. februar 2018 en forordning, som skal imødegå uberettiget geoblokering på hjemmesider og andre former for forskelsbehandling på baggrund af kunders nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked. Forordningen træder i kraft den 3. december 2018 og kan få stor betydning for både kunder og sælgere i EU.

Baggrunden for den nye forordning skal findes i ét af EU's kernepunkter – nemlig EU's filosofi om et frit, indre marked og fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser mellem medlemsstaterne. Med den nuværende mulighed for geoblokering vil det fulde potentiale af det indre marked og den frie bevægelighed ikke kunne realiseres, da ikke alle unionsborgere kan tilgå varer og tjenesteydelser i EU på lige vilkår. Det skal den nye forordning lave om på.

 

Hvad er geoblokering?

Geoblokering er kort fortalt en virksomheds virtuelle blokering eller omdirigering af kunders adgang til virksomhedens hjemmeside på baggrund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. Der er med andre ord tale om en form for diskrimination, hvor kunden forskelsbehandles på internettet, fordi kunden eksempelvis bor i et bestemt land.

 

Med en sådan definition vil de fleste nok tænke, at reglerne om geoblokering ikke vedrører dem. Sandheden er imidlertid den, at der i de senere år har været en accelererende stigning i internethandlen på tværs af EU-landenes grænser, og at det netop er den internationale internethandel, der er kerneområdet for geoblokering.

Geoblokering kan forekomme på forskellige måder og i forskelligt omfang.

 
Tænkte eksempler kan være:

  1. at man som kunde i Danmark ikke har mulighed for at tilgå en svensk hjemmeside med salg af møbler, fordi man bor i Danmark, hvilket af hjemmesiden kan registreres ved aflæsning af computerens IP-adresse. (bopælsdiskrimination)
  2. at man som dansk kunde på en ferie i Tyskland forsøger at tilkoble sig en tysk cloud-service på en tysk hjemmeside, fordi man er blevet anbefalet denne "sky" til opbevaring af store mængder data. Kunden bliver imidlertid automatisk omdirigeret til en dansk version af hjemmesiden, hvor der ikke kan lagres lige så store mængder data. Dette fordi den tyske hjemmeside kan aflæse kundens IP-adresse, som er registreret i Danmark. (nationalitetsdiskrimination)
  3. at man som virksomhed placeret i Danmark vil bestille nye prøver hjem fra en spansk virksomheds hjemmeside. Den spanske virksomhed tager imod betalinger via både Mastercard og VISA fra virksomheder med spansk hjemsted, men for virksomheder med hjemsted i andre lande, accepterer virksomheden kun VISA. Den danske virksomhed har kun et Mastercard tilknyttet sin virksomhed og kan ikke betale, fordi hjemstedet er i Danmark. (hjemstedsdiskrimination)
  4. at man som kunde i Danmark vil købe en trøje på en fransk hjemmeside. Prisen på den ”danske version” af hjemmesiden er 300 DKK, mens den på den ”franske version” af hjemmesiden alene koster, hvad der svarer til 100 DKK. Eftersom den franske virksomhed kan aflæse på kundens IP-adresse, at kunden bor i Danmark, kan kunden således kun købe trøjen til 300 DKK. (bopælsdiskrimination)

 

EU har med forordningen opstillet regler, der skal forhindre, at der forskelsbehandles som i ovenstående eksempler. Det er dog ikke al form for geoblokering, som forordningen forbyder. EU har valgt hovedsageligt at fokusere på følgende tre områder:

 

Digitale tjenesteydelser
EU fastslår med forordningen, at der ikke må forskelsbehandles på baggrund af nationalitet, bopæl og hjemsted ved salg af digitale tjenesteydelser. Digitale tjenesteydelser kan eksempelvis være webhosting eller cloudservices. Eksempel 2 ovenfor illustrerer et tilfælde med salg af en cloudservice, hvor der forskelsbehandles ved omdirigering på grund af nationalitet, hvilket bliver ulovligt med den nye forordning. Forbuddet mod forskelsbehandling ved digitale tjenesteydelser omfatter dog også det tilfælde, at kunden bliver blokeret fra at kunne tilgå en hjemmeside som i eksempel 1 ovenfor.

 

Varer
EU fastslår med forordningen, at der ikke må forskelsbehandles på baggrund af nationalitet, bopæl og hjemsted ved salg af varer. Begrebet ”varer” skal forstås bredt og omfatter enhver løsøregenstand. Forbuddet mod forskelsbehandling ved salg af varer henviser til, at man som sælger ikke må udbyde sine varer på internettet på andre vilkår på grund af kundens nationalitet etc. Eksempel 4 ovenfor illustrerer et tilfælde, hvor der forskelsbehandles ved køb af varer som følge af forskellige vilkår for en dansk og en fransk kunde, hvilket bliver ulovligt med den nye forordning.


Der stilles dog fortsat ikke krav i forordningen om, at sælger er forpligtet til at kunne levere varer til alle EU’s medlemslande. Sælger er alene forpligtet til at levere varer til de lande, hvortil sælger tilbyder at kunne levere.

 

Betalingstransaktioner
EU fastslår med forordningen, at der ikke må forskelsbehandles på baggrund af nationalitet, bopæl og hjemsted ved betalingstransaktioner. Det vil sige, at kunden ikke må være tvunget til at skulle bruge bestemte betalingsmidler på en hjemmeside, eksempelvis VISA, hvis sælger ikke stiller samme betingelser til kunder med anden nationalitet, bopæl eller hjemsted. Eksempel 3 ovenfor illustrerer et tilfælde, hvor der forskelsbehandles ved betalingstransaktioner. Dette bliver således ulovligt, når den nye forordning træder i kraft.

 

Undtagelser til forordningens anvendelsesområde

EU har valgt at holde visse typer virksomheder og tjenesteydelser udenfor forordningens anvendelsesområde, og forordningen vil derfor ikke få betydning for geoblokering på disse områder.

 

Der er tale om temmelig omfattende undtagelser, hvor her alene nævnes undtagelsen om tjenesteydelser, der er ophavsretligt beskyttede. Undtagelsen drejer sig eksempelvis om streaming af musik, film, e-bøger og andre lignende internettjenesteydelser. Sælger har således eksempelvis fortsat mulighed for at bestemme, hvilken adgang kunder i forskellige EU-lande kan have til virksomhedens filmstreamingstjeneste.

 

Forordningens betydning for kunden og sælgeren

Umiddelbart opnår kunden med forordningen mere gennemsigtighed og større mulighed for at få adgang til den billigste vare eller tjenesteydelse.

 

For sælger betyder forordningen først og fremmest, at de nye regler om geoblokering skal implementeres, hvis ikke de allerede overholdes. For det andet kan forordningen medføre større afgifter for sælger, da sælger er forpligtet til at opretholde samme niveau i hele EU til trods for, at der er forskellig lovgivning i forskellige EU-lande. At udgifterne påhviler sælger kan i sidste ende medføre højere priser på slutproduktet hos kunden, hvorfor forordningen kan få en mere kompleks betydning end som så.

 

Hvilken konkret betydning forordningen kan få for dig og din virksomhed afhænger af, hvordan din virksomheds hjemmeside, app mv. er sat op. Vi har ekspertise i at analysere forordningens betydning, så har du spørgsmål eller brug for hjælp til sikring af, at din virksomhed overholder reglerne om geoblokering, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev