Nye regler for kommuners offentliggørelse af personoplysninger i bl.a. byggesagsarkiver

Nyhed
05.07.2021

Datatilsynet har den 2. juli 2021 meldt ud, at Datatilsynet fra januar 2022 vil ændre praksis i forhold til, hvad kommuner kan offentliggøre af personoplysninger i offentligt tilgængelige webarkiver.

Den nye praksis vil eksempelvis ramme offentlige byggesagsarkiver, som rigtig mange kommuner stiller til rådighed for borgere.

 

Indholdet af den nye praksis for offentliggørelse af personoplysninger i bl.a. byggesagsarkiver

Datatilsynet har meldt ud, at de ændrer praksis, efter at de haft behandlet en del klagesager, hvor borgere har klaget over, at deres oplysninger har været offentligt tilgængelige.

 

Datatilsynet har i deres nyhed meldt ud, at den nye praksis vil være, at e-mailadresser og telefonnumre ikke kan offentliggøres i de offentligt tilgængelige webarkiver. Det samme gælder for korrespondancer, som ikke vedrører den konkrete ejendom. Disse oplysninger skal derfor fremover ekstraheres eller sorteres fra, inden akterne offentliggøres i arkivet.

 

Overgangsperiode frem til den 1. januar 2022

Datatilsynet melder også ud, at tilsynet er opmærksom på, at mange kommuner har indrettet sig på tilsynets hidtidige praksis. Derfor har tilsynet besluttet, at der skal gælde en overgangsperiode indtil den 1. januar 2022, hvorefter tilsynet forventer, at kommunerne har indrettet deres praksis og procedurer for offentliggørelse af personoplysninger i webarkiver i overensstemmelse med den nye praksis.

 

Kommunerne har dermed en periode til at få etableret nye procedurer, der sikrer, at den nye praksis overholdes.

 

Den nye praksis gælder ikke bagudrettet

Datatilsynets har også besluttet, at den nye praksis ikke gælder bagudrettet, hvilket betyder, at kommunerne ikke er forpligtet til at gennemgå allerede offentliggjorte sagsakter.

 

Indsigelser fra borgere skal behandles efter den nye praksis

Tilsynet gør dog opmærksom på, at hvis der kommer en indsigelse fra en registreret, skal indsigelsen behandles i overensstemmelse med den nye praksis.

 

Det vil i praksis formentlig betyde, at man i dette tilfælde skal fjerne de ovennævnte personoplysninger, hvis borgeren anmoder herom.

 

Du kan se hele nyheden fra Datatilsynet her

 

Hvilken betydning får den nye praksis for kommuners offentliggørelse af personoplysninger?

Datatilsynets praksisændring betyder, at kommuner fremover skal indrettet procedurerne således, at der fremover ikke offentliggøres e-mailadresse og telefonnumre samt korrespondance, som ikke omhandler den konkrete ejendom.

 

Det vil for mange kommuners vedkommende formentlig betyde, at der skal ske en manuel gennemgang og sortering, inden akterne lægges i webarkivet.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Hvis du har spørgsmål til den nye praksis, eller hvordan din organisation skal forholde sig til offentliggørelse af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i GDPR.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev