Nye EU-regler om ansættelsesforhold på vej

Nyhed
11.07.2019

Med det nye direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår sker der en revision af direktivet om ansættelsesbeviser. Det nye direktiv indeholder blandt andet bestemmelser om, at flere arbejdstagere skal have en ansættelseskontrakt, kortere frister for udlevering af ansættelsesbeviser, minimumsrettigheder for arbejdstagere samt flere oplysninger i ansættelseskontrakterne.

Flere skal have en ansættelseskontrakt

I det nuværende direktiv er det således, at alene arbejdstagere, der i gennemsnit arbejder 8 timer om ugen og er ansat i mindst en måned, skal have ansættelseskontrakter.

 

Med det nye direktiv kan arbejdstagere, der arbejder tre timer eller mindre i gennemsnit pr. uge i en referenceperiode på 8 uger, undtages. Der er derfor flere arbejdstagere, som skal have skriftlig information om deres vilkår end tidligere.

 

Kortere frister for udlevering af ansættelseskontrakten

Efter de nuværende regler skal arbejdsgiveren senest 1 måned efter første ansættelsesdag udlevere ansættelseskontrakten til arbejdstageren. Med det nye direktiv skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 7 dage efter første arbejdsdag udlevere oplysninger om løn, arbejdsstedet, vilkår for overarbejde og betaling herfor. Andre forhold såsom opsigelsesvarsel, vilkår for ferie og barsel skal udleveres til arbejdstageren senest 1 måned efter første arbejdsdag.

 

Sker der ændringer i vilkårene for ansættelsesforholdet, bestemmer de nuværende regler, at arbejdstageren først skal have skriftlig dokumentation herfor senest en måned efter, at de nye vilkår træder i kraft.

Efter det nye direktiv sker der en skærpelse af disse regler, således at arbejdstageren skal have skriftlig dokumentation for de ændrede vilkår hurtigst muligt og senest den dag, hvor de nye vilkår træder i kraft.

 

Flere oplysninger i ansættelseskontrakten og ændringer i ansættelsesforholdet

Efter de nuværende regler skal alle væsentlige vilkår fremgå af ansættelseskontrakten. Alle disse vilkår er listet op i ansættelsesbevisloven § 2. Dette er f.eks. arbejdsgiverens og arbejdstagerens oplysninger, ansættelsesforholdets begyndelsestid, løn, opsigelsesvarsel og den daglige/ugentlige arbejdstid.

 

Efter det nye direktiv skal vilkår om arbejdstagerens ret til uddannelse og sociale sikringsordninger såsom barsel og sygdom også fremgå af ansættelseskontrakten, og det er altså en skærpelse i forhold til tidligere.

 

Nye minimumsrettigheder

Udover ovenstående ændringer indfører direktivet også en række minimumsrettigheder for arbejdstageres ansættelsesforhold i EU. Dette angår blandt andet følgende punkter

  • Maksimal prøvetid på seks måneder
  • Visse regler for obligatoriske uddannelser
  • Et mindstemål af forudsigelighed i arbejdstiden
  • Ret til at tage beskæftigelse hos flere arbejdsgivere med mindre objektive grunde taler imod det
  • Visse restriktioner på kontrakter uden garanteret mindstearbejdstid
  • Ret til at forespørge om en anden type beskæftigelse (f.eks. fra tidsbegrænset til fast stilling) og modtage begrundet svar fra virksomheden

  

Hvornår skal de nye reglerne indføres?

Reglerne er endnu ikke trådt i kraft i Danmark. EU giver medlemsstaterne tre år til at indføre reglerne, hvilket betyder, at reglerne skal være omsat til dansk ret senest i 2022.

 

Det er fortsat usikkert, hvornår de træder i kraft, idet dette først skal drøftes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

 

Vi vil løbende informere, når det politiske arbejde resulterer i et lovforslag.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev