Ny væsentlig praksisændring vedrørende moms på fast ejendom

Nyhed
23.12.2019

Skattestyrelsen har i et netop offentliggjort udkast til styresignal varslet en væsentlig praksisændring i sager om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Virksomheder, som arbejder med fast ejendom, bør være meget opmærksomme på de reaktionsfrister, der gælder for genoptagelse og tilbagesøgning af betalt moms på sådanne transaktioner - helt tilbage til 2011.

Udkastet til styresignal kommer i kølvandet på den såkaldte “KPC”-sag, som vi ved tidligere lejlighed har beskrevet her. EU-domstolen underkendte ved denne afgørelse Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af grunde, hvorpå der er en bygning bestemt til nedrivning.

 

Den ændrede praksis, som varsles i udkastet til styresignal, indebærer, at hvis der overdrages en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en funktionsdygtig bygning, så vil transaktionen være fritaget for moms, uanset at det er parternes hensigt, at bygningen efter leveringstidspunktet skal rives ned for at gøre plads til en ny bygning. Sælgeren må dog ikke deltage i den efterfølgende nedrivning.

 

Virksomheder, der efter 2011 har deltaget i en transaktion (som køber eller sælger) af den nævnte karakter, og hvor der er betalt moms af overdragelsessummen, bør snarest undersøge mulighederne for, om momsbeløbet kan tilbagesøges hos Skattestyrelsen - forudsat at virksomheden ikke allerede har fået fuldt fradrag herfor.

 

Virksomhederne skal være meget opmærksomme på de særlige genoptagelsesfrister, som fremgår af udkastet til styresignal, herunder være særligt opmærksomme på at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal være modtaget af Skattestyrelsen senest 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal.

 

HjulmandKaptain er eksperter i fast ejendom, byggeri, projektudvikling og skat, og vi bistår meget gerne med en vurdering af mulighederne for genoptagelse.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev