Ny lov om forretningshemmeligheder er trådt i kraft

Nyhed
12.06.2018

Den 9. juni 2018 trådte den ny lov om forretningshemmeligheder i kraft. Ved lovens ikrafttræden ophæves markedsføringslovens § 23.

Loven definerer som noget nyt, hvad en forretningshemmelighed er. For at der er tale om en forretningshemmelighed, skal oplysningen være hemmelig i den forstand, at oplysningen ikke i dens helhed eller i dens præcise udformning eller sammensætning er almindelig kendt blandt eller umiddelbart tilgængelig for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger.

 

Derudover skal oplysningen have en handelsværdi, fordi den er hemmelig, og oplysningen skal under de givne omstændigheder være blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse. Den tidligere i markedsføringslovens § 23 gældende bestemmelse er i et vist omfang videreført i lov om forretningshemmeligheder § 4. Efter § 4, stk. 2, er brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden indehaverens samtykke en ulovlig handling, hvis eksempelvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, der har misligholdt en fortrolighedsaftale eller en anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug.

 

På baggrund af den ny lov bør virksomheder gennemgå deres ansættelseskontrakter, særligt hvor der er henvisning til markedsføringslovens § 23. Derudover bør man have fokus på, hvilke hemmeligholdelsesforanstaltninger der bliver truffet i virksomheden, ligesom der også, eksempelvis i ansættelsesaftaler, bør være fokus på medarbejderens pligt til at undlade at videregive forretningshemmeligheder eller til at begrænse forretningshemmelighedens brug. Dette vil således have betydning for beskyttelsens omfang.

 

Har du spørgsmål til lov om forretningshemmeligheder, eller ønsker du et møde om, hvorledes du kan beskytte dine forretningshemmeligheder, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev