Når Civilstyrelsen beder almennyttige fonde om forklaring på regnskaber og indsigt i fondens forhold

Nyhed
13.06.2023

Civilstyrelsen i Viborg er fondsmyndighed – dvs. tilsynsmyndighed for de fleste almennyttige fonde.
Som fondsmyndighed skriver Civilstyrelsen fra tid til anden til almennyttige fonde og beder om at modtage regnskaber og få besvaret spørgsmål om registrering af reelle ejere, bundne og disponible midler, mellemregning, anvendelse af disponible midler, modtagere af uddelinger fra fonden, vederlag og mange andre forhold. Listen og karakteren af spørgsmål kan virke overvældende, så spørgsmålet rejser sig hurtigt. Skal man virkelig svare på alt det? Og nej, det skal man ikke nødvendigvis altid.

Hvornår har Civilstyrelsen ret til at kræve svar?

Civilstyrelsen er fondsmyndighed, dvs. tilsynsmyndighed for de almennyttige fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, men en fond er ikke nødvendigvis omfattet af lov om fonde og visse foreninger, blot fordi Civilstyrelsen skriver til fonden.

 

For at Civilstyrelsen har ret til at spørge og kræve svar, skal fonden være fuldt ud omfattet af lov om fonde og visse foreninger.

 

Civilstyrelsen undersøger ikke, om fonden er lovligt stiftet eller i det hele taget er omfattet af lov om fonde og visse foreninger ved fondens anmeldelse til Civilstyrelsen

Almennyttige fonde skal senest 3 måneder efter stiftelsen indsende fondens vedtægt eller fundats til Civilstyrelsen, og Civilstyrelsen registrerer derefter fonden i deres system, men Civilstyrelsen tager ikke i den forbinde stilling til, om fonden er lovligt stiftet eller i det hele taget er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.

 

I Civilstyrelsens svarbrev står der således en tekst meget lig den følgende:

”Vi har ikke gennemgået det indsendte materiale nærmere, da fondsloven ikke forudsætter en sådan gennemgang. Det betyder blandt andet, at vi ikke har taget stilling til, om der er tale om en gyldigt stiftet fond, og om fonden er omfattet af fondsloven”.

 

Udfordringen er, at Civilstyrelsen, selvom de efter gældende ret har pligt til at undersøge, om de har lovmæssig rygdækning – hjemmel – så tager Civilstyrelsen ikke stilling til, om fonden er omfattet af fondsloven, inden de skriver til fonden.

 

Civilstyrelsen er i sin gode ret til at spørge, hvis fonden er omfattet fuldt ud af fondsloven. En organisation er omfattet af fondsloven, når den opfylder følgende betingelser:

 1. Fonden skal have aktiver til en værdi på 1 million kroner eller derover,
 2. Fondens aktiver skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue,
 3. Fondens aktiver skal sikre, at fonden gennem afkast af disse aktiver kan varetage et eller flere bestemte formål, der er bestemt i vedtægten,
 4. Fondens vedtægtsbestemte formål skal kunne efterleves i en længere årrække,
 5. Rådigheden over fonden og fonden tilkommer en i forhold til stifteren uafhængig ledelse,
 6. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden må have ejendomsretten til fondens aktiver/formue.

 

Er disse betingelser opfyldt, har Civilstyrelsen ret til at bede fondens bestyrelse, revisor eller andre, der har kendskab til fondens forhold om at svare på spørgsmål og dele oplysninger, der, efter Civilstyrelsens skøn, er for, at Civilstyrelsen kan udføre sine opgaver efter loven.

 

Falder fonden imidlertid uden for bare ét af de seks krav, så skal fonden ikke svare på Civilstyrelsens spørgsmål.

 

Sådan kan fonden svare på Civilstyrelsens brev

Det kan være forbundet med et omfattende arbejde med inddragelse af både revisorer og advokater at svare tilstrækkeligt udtømmende på Civilstyrelsen spørgsmål.

Vi anbefaler derfor følgende trin:

 1. Undersøg om fondens aktiver har en værdi på mindre end 1 million kroner.
  • Har fondens aktiver en værdi på under 1 million kroner, kan fonden skrive til Civilstyrelsen og gøre opmærksom på, at fonden har under 1 million kroner i aktiver og derfor ikke anser sig for omfattet af lov om fonde og visse foreninger § 1 stk. 6, og at fonden derfor ikke umiddelbart har til hensigt at besvare de stillede spørgsmål.
  • Har fondens aktiver en værdi på 1 million kroner eller derover, kan fonden skrive følgende til Civilstyrelsen ”Civilstyrelsen har ikke ved fondens stiftelse taget stilling til, om der er tale om en gyldigt stiftet fond, og om fonden er omfattet af fondsloven. Vi skal derfor anmode Civilstyrelsen om at tage stilling til, om fonden er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, inden fonden bruger ressourcer på besvarelse af Civilstyrelsen spørgsmål.”
 2. Er fonden med sikkerhed omfattet af lov om fonde og visse foreninger, er der ikke andet for end at gå i gang, og her hjælper HjulmandKaptains fondsspecialister gerne med besvarelserne.

 

Kontakt HjulmandKaptain

Er du medlem af en fondsbestyrelse, og har fonden modtaget et brev fra Civilstyrelsen med indkaldelse af regnskaber eller besvarelse af supplerende spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev