Momsfritagelse for fartøjer

Nyhed
21.08.2019

Hvornår er noget et fartøj? De fleste vil mene, at noget der kan sejle, er et fartøj. Men helt så enkelt er det ikke - og vurderingen af, hvorvidt noget er et fartøj, har afgørende betydning for, om der skal afregnes moms ved leveringen.

Spørgsmålet om, hvorvidt noget er et fartøj eller ej, skulle EU-domstolen tage stilling til i en situation, hvor et rumænsk selskab solgte tre offshore jackup-boreplatforme til et maltesisk selskab. Det rumænske selskab havde udstedt faktura uden moms, idet selskabet vurderede, at der var tale om salg af et fartøj.

De rumænske skattemyndigheder var af en anden opfattelse. De rumænske skattemyndigheder fandt ikke, at der var tale om et fartøj.

 

De rumænske skattemyndigheder lagde vægt på:

 

  1. at selv om boreplatformene kunne anses for fartøjer og var egnet til ubegrænset søfart, sejlede de ikke under boreaktivitet, hvor de snarere var stationære. Ved boreaktivitet var deres ben i en lav position og hvilede på havets bund, mens de løftede pontonen (den flydende del) over havets overflade til en højde på 60-70 m.
  2. at de fremlagte bevismidler påviste, at den faktiske og fortrinsvise anvendelse af platformene fandt sted, når platformene var i den stationære tilstand med henblik på boreaktiviteter, og ikke når de sejlede, hvilket alene er en subsidiær aktivitet i forhold til boreaktiviteterne.

Spørgsmålet blev indbragt for EU-domstolen, hvor der skulle tages stilling til momsfritagelsen for levering af fartøjer.

 

EU-domstolen fastslog:

”Artikel 148, litra a) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det deri anvendte udtryk »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« ikke finder anvendelse på en levering af flydende anlæg, såsom offshore jackup-boreplatforme af den i hovedsagen omhandlede type, som fortrinsvis anvendes i en stationær position til at udvinde forekomster af kulbrinter til søs”.

 

Det fremgår således af EU-domstolens afgørelse, at momsfritagelsen alene gælder for fartøjer, hvis hovedaktivitet består af aktivitet, der udføres under sejlads og ikke i en stationær tilstand.

 

EU-domstolens afgørelse kan læses her

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med skat eller moms, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev