Manglende oplysning om videoovervågning af medarbejdere resulterede i bøde

Nyhed
28.08.2019

Det franske datatilsyn har idømt en mindre fransk translatørvirksomhed en bøde på lige knap 150.000 danske kroner for overtrædelse af persondataforordningens regler.

Kort om sagen

Den idømte virksomhed, der ikke havde meget mere end 9 ansatte, kom i det franske datatilsyns, Commission Nationale de l’informatuque et des Libertés (”CNIL”), kikkert allerede tilbage i 2018.

 

I foråret 2018 iværksatte CNIL nemlig en inspektion af virksomheden, idet CNIL i perioden 2013-2017 havde modtaget flere klager fra virksomhedens ansatte vedrørende virksomhedens overvågning af medarbejdere.

 

På baggrund af inspektionen meddelte CNIL virksomheden et påbud i juli 2018 om dels at sikre, at medarbejderne ikke vedvarende blev videoovervåget og dels at give medarbejderne de fornødne oplysninger i forbindelse med videoovervågningen. Virksomheden fik en frist til at få bragt forholdene i orden.

 

Ved den efterfølgende inspektion opdagede CNIL, at virksomheden ikke havde imødekommet deres krav, hvorfor de blev idømt en bøde.

 

Baggrunden for bødens størrelse

CNIL havde ved fastsættelse af bødens størrelse på knap 150.000 danske kr. blandt andet lagt vægt på, at virksomheden ikke havde imødekommet deres krav i det udstedte påbud inden den fastsatte frist. Derudover havde CNIL lagt vægt på virksomhedens størrelse, herunder at der kun var 9 ansatte, samt virksomhedens økonomiske situation, herunder at virksomheden i regnskabsåret 2017 havde vist et underskud.

 

HjulmandKaptains kommentarer

Afgørelsen er den første af slagsen på mere end ét område.

 

Afgørelsen viser, at tilsynsmyndighederne har fokus på de registreredes klager og imødekommelsen heraf, blandt andet uagtet omfanget af antal registrerede.

 

Afgørelsen viser også, at den overtrædende virksomheds økonomiske situation tages i betragtning ved fastsættelse af bødeniveauet, og at en dårligere økonomi vil medvirke til en form for ”lempelse” af bødeniveauet.

 

På trods af at der bør ske en ensretning af bødeniveauerne i de enkelte lande, kan det dog ikke vides med sikkerhed, hvorvidt det danske datatilsyn, på samme måde som CNIL, vil tage højde for virksomhedens økonomiske situation, når der skal udmåles bøder.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med databeskyttelsesreglerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev