Må din arbejdsgiver læse dine private mails?

Nyhed
08.04.2015

Højesteret nåede i en nylig afsagt afgørelse frem til, at en arbejdsgiver, der havde mistanke om, at der var videregivet fortrolige oplysninger om virksomheden, var berettiget til at gennemgå den ansattes mailkorrespondance, herunder også private mails. 

I sagen var en medarbejder blevet opsagt på grund af besparelser. Virksomheden blev efter opsigelsen af medarbejderen bekendt med forhold, som kunne tyde på, at medarbejderen havde videregivet fortrolige oplysninger om virksomheden til sin samlever.

Som et led i en nærmere undersøgelse af forholdene foretog en af ledelsen udpeget personkreds en gennemgang af medarbejderens mailkorrespondance, herunder også private mails. De personer, der foretog gennemgangen, havde i forbindelse hermed underskrevet en fortrolighedserklæring.

 

I forbindelse med gennemgangen af mailkorrespondancen blev virksomheden bekendt med forhold, som man efterfølgende valgte at bortvise medarbejderen på baggrund af.

Medarbejderens ansættelsesaftale indeholdte en bestemmelse om, at mailkorrespondance, der blev sendt via virksomhedens systemer, tilhørte virksomheden, og at virksomheden derfor kunne gøre sig bekendt hermed. Det fremgik endvidere af bestemmelsen, at medarbejderen tydeligt skulle markere mails som private, da virksomheden kun havde begrænset adgang til disse mails. Den opsagte medarbejder havde ikke markeret nogen mailkorrespondance som privat. 

Medarbejderen rejste efterfølgende en sag mod virksomheden, hvor medarbejderen blandt andet krævede godtgørelse for tort for krænkelse af privatlivet, idet virksomheden havde gennemgået medarbejderens private mailkorrespondancer.
 
Under sagen nåede Højesteret frem til, at bortvisningen af medarbejderen ikke var berettiget, idet virksomheden ikke havde godtgjort, at medarbejderen havde videregivet fortrolige oplysninger og dermed tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse.

 

Højesteret udtalte dog, at medarbejderen ikke havde krav på godtgørelse for tort, idet virksomheden havde en berettiget mistanke om illoyal adfærd og derfor havde lov til at foretage en gennemgang af mailkorrespondancen, herunder også private mails.

Højesteret lagde blandt andet vægt på, at mailkorrespondance via virksomhedens systemer  tilhørte virksomheden. Virksomhedens gennemgang af private mails var dermed saglig, idet der var mistanke om, at medarbejderen havde videregivet fortrolige oplysninger.

Derudover blev der lagt vægt på, at ingen af de gennemgåede mails var markeret som  privat korrespondance, og Højesteret fandt det ikke bevist, at virksomheden havde gennemgået private mailkorrespondancer i videre omfang, end hvad der var nødvendigt i forhold til formålet med undersøgelsen. 
 
Som arbejdsgiver skal man altid være opmærksom på, at det kan være strafbart at læse andres lukkede breve, herunder også private mailkorrespondancer. 

På trods af dette udgangspunkt har Højesteret ved afgørelsen slået fast, at der er situationer, hvor det kan være sagligt - og dermed berettiget - for virksomheden at gennemgå medarbejderes private mails, herunder for eksempel hvis der er en konkret mistanke om illoyal adfærd, som tilfældet var i denne sag.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev