Lovforslag om ændrede regler for andelsboliger

Nyhed
24.04.2018

Regeringen har fremsat lovforslag om en række ændringer for andelsboliger. Formålet med ændringerne er især at skabe mere robuste andelsboligforeninger, hvilket sikkert skal forklares med, at der har været en række tilfælde, hvor andelsboligforeninger ikke havde tilstrækkeligt kapitalgrundlag.

De vigtigste ændringer er:

 

  • Stiftelsesbudgettet skal dække 15 år mod tidligere 10 år og skal indeholde en vedligeholdelsesplan for denne periode.
  • Muligheden for at optage afdragsfrie lån ved stiftelsen begrænses.
  • Der sker en ændring i forældelsesreglerne. Navnlig således, at den nugældende seks måneders frist for krav om tilbagebetaling af erlagt overpris bortfalder. Krav herom vil herefter forældes efter de almindelige forældelsesregler. Derudover forlænges forældelsesfristen for rådgiveransvar i forbindelse med rådgivning om lån og kreditter til andelsboliger fra 3 år til 6 år.
  • Beboernes status som lejere i tilfælde af salg af ejendommen på tvangsauktion eller som følge af konkurs præciseres med hensyn til leje, forudbetalt leje og depositum.
  • Endelig fastsættes regler om valuarvurderinger samt bestyrelsens ansvar og pligter.

   

Ændringerne løser en række af de spørgsmål, der har været oppe i forbindelse med sammenbrud i andelsforeninger, navnlig i forbindelse med de såkaldte swaplån. Krav om rådgivningsansvar i den forbindelse vil nu i færre tilfælde være afskåret på grund af forældelse. Tilsvarende gælder de tilfælde, hvor køber har krævet erstatning for overpris, hvor mange er blevet overrasket af den tidligere korte forældelsesfrist.

 

Generelt må ændringerne hilses velkomne. Det skal dog tilføjes, at nogle af reglerne også vil indebære skærpet ansvar for sælgere (på grund længere forældelsesfrist) og for bestyrelsesmedlemmer på grund af de generelt skærpede krav til bestyrelser. Det er derfor mere aktuelt end nogensinde, at bestyrelsesmedlemmerne sikrer sig ved forsikring.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev