Lønkrav, der gik mere end 5 år tilbage, var ikke forældet

Nyhed
03.04.2020

En lønmodtager var ved sin ansættelse i 2009 placeret på et forkert løntrin. Fejlen blev opdaget i 2016, hvor arbejdsgiver efterbetalte løn 5 år tilbage. Arbejdsgiveren mente ikke, at denne var forpligtet til at efterbetale løn mere end 5 år tilbage. Landsretten kom frem til, at lønmodtageren havde været i faktisk vildfarelse omkring lønkravet, hvorfor kravet ikke var forældet. Arbejdsgiveren var således forpligtet til at efterbetale løn fra 1. august 2009.

Sagens omstændigheder

Medarbejderen blev ansat som børnehaveklasseleder den 30. juni 2009 på en skole. I forbindelse med ansættelsen blev der udarbejdet et ansættelsesbrev, hvoraf det blandt andet fremgik, at medarbejderen skulle fremsende dokumentation for tidligere ansættelse. Efter underskrift af ansættelsesbrevet spurgte medarbejderen skolelederen om, hvorvidt de ønskede den nævnte dokumentation. Skolelederen svarede i den forbindelse, at dette var uden betydning, desuagtet, at skolelederen var bekendt med medarbejderens tidligere ansættelser. Medarbejderen undlod derfor at indsende dokumentationen. Som følge heraf blev medarbejderen placeret på løntrinnet svarende til medarbejdere uden erfaring.

 

Løntjek viste fejlen

Medarbejderen havde i 2015 fået sin fagforening til at godkende og acceptere en ny lønaftale på hendes vegne med den forudsætning, at blandt andet erfaringsdatoen – det vil sige den dato hvorfra medarbejderen oppebærer erfaring – var i orden. Lønaftalen blev godkendt af tillidsrepræsentanten, dog uden angivelse af erfaringsdatoen. Det var således ikke før under et løntjek i marts 2016, at medarbejderen opdagede, at hun ved sin ansættelse skulle have været tillagt lønanciennitet for sine 12 års erfaring i børnehaver.

 

Arbejdsgiver betalte 5 år tilbage

Medarbejderen gjorde arbejdsgiveren opmærksom på fejlen, der straks efterregulerede lønnen for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2016 ved aftale underskrevet af skolelederen og medarbejderens tillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren havde i aftalen anført, at denne ikke var forpligtet til at efterregulere lønnen fra før 1. april 2011, idet denne del af kravet lå udover de 5 år, der er forældelsesperioden for ansættelsesretlige krav. Som følge heraf stævnede medarbejderen arbejdsgiveren den 14. marts 2018 for lønkrav for perioden fra 1. august 2009 til den 1. april 2011.

 

Rettens afgørelse

Mens byretten frifandt arbejdsgiveren, dømte landsretten til medarbejderens fordel.

Landsretten kom blandt andet frem til, at det forhold, at skolelederen ved ansættelsen informerede medarbejderen om, at denne ikke behøvede at indsende dokumentation for tidligere ansættelse, gjorde, at medarbejderen var uvidende om, at dennes løn var beregnet forkert. Landsretten karakteriserede medarbejderens uvidenhed som en faktisk vildfarelse, der efter forældelseslovens § 3, stk. 2 medfører en suspendering af forældelsesfristen.

 

Retten bemærkede endvidere, at idet skolelederen var bekendt med medarbejderens tidligere erfaring, og idet medarbejderen havde fået besked på, at hun ikke behøvede at indsende dokumentation for tidligere ansættelser, kunne medarbejderen med rimelig grund forvente, at arbejdsgiveren havde indplaceret hende korrekt.

 

Landsretten fandt ikke, at det forhold, at erfaringsdatoen fejlagtigt stod anført som 1. august 2009 på henholdsvis medarbejderens ansættelsesbevis og lønsedler, kunne medvirke til, at medarbejderen havde en særlig pligt til at efterkontrollere, om lønnen var beregnet korrekt. Landsretten fandt i øvrigt heller ikke, at det forhold, at skolelederen og tillidsrepræsentanten havde underskrevet en aftale om, at medarbejderen kun kunne kræve lønnen efterreguleret til 1. april 2011, afskar medarbejderen fra at gøre et yderligere lønkrav gældende.

 

HjulmandKaptains bemærkninger

Denne afgørelser viser, at man som arbejdsgiver ikke nødvendigvis kan regne med, at man ikke er forpligtet til at efterkomme ansættelsesretlige krav, der er ældre end 5 år. Er der således forhold, der, som i denne afgørelse, hviler på en vildfarelse, vil det således være muligt for medarbejdere at kræve lønkrav, der er ældre end 5 år, betalt.

 

Vi anbefaler derfor, at man løbende får tjekket sine ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold for at minimere risici for uventede lønmodtagerkrav.

 

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere et lønkrav, så er du altid velkommen til at kontakte vores ansættelsesretsteam, som står klar til at hjælpe dig.

 

Vi tilbyder også et gratis ansættelsestjek, hvor vi gennemgår udvalgte ansættelseskontrakter i din virksomhed og sørger for, at du og din virksomhed bliver opdateret på seneste lovgivning inden for ansættelsesretten. Du kan læse mere om vores gratis ansættelsestjek her

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev