Kontrakter i Kina - om muligheder og risici

Nyhed
19.10.2019

For mange danske virksomheder har Kina længe været et interessant land at være placeret i. I første omgang har mange virksomheder haft fokus på at udflytte produktionen for at kunne reducere i produktionsomkostningerne, men nu er virksomheder begyndt at kigge mod Kina af andre grunde.

Et land rig på muligheder og risici

I de senere år har mange virksomheder – med god grund - fået øjnene op for de afsætningsmuligheder, der er på det kinesiske marked med sine 1,3 mia. indbyggere og med en fortsat høj økonomisk vækst. Men inden du som dansk virksomhed tager springet ud på det store marked, er det værd at være bevidst om de juridiske risici og faldgruber, som det kinesiske marked er forbundet med.

 

IPR-strategi - Beskyt din virksomheds produkter og viden

Selvom de kinesiske myndigheder over de seneste år har gjort visse fremskridt for at værne om virksomheders intellektuelle rettigheder (IPR) såsom designs, patenter og varemærker, er der fortsat store risici forbundet med at introducere et produkt til det kinesiske marked, og det er fortsat usikkert, om man som dansk virksomhed kan regne med at få myndighedernes og domstolenes bistand til at få stoppet eventuelle krænkelser.

 

Langt de fleste virksomheder bør derfor opstille en minutiøs IPR-strategi for virksomhedens ageren på det kinesiske marked. En IPR-strategi bør dække over en flerhed af juridiske, kommercielle og risiko-baserede hensyn:

 

  • hvilke produkter, tegninger mv. som skal med på det kinesiske marked
  • hvilke lokale partnerskaber man vil indgå i
  • hvorledes man organisatorisk kan beskytte sin viden og designs bedst muligt
  • hvilke IPR-registreringer man bør søge at opnå i Kina.

 

Den kinesiske højesteret har for nyligt afgjort, at den japanske motorcykelproducent, Honda, var beskyttet af sine tre kinesiske varemærker, og at en kinesisk producent af reservedele krænkede disse varemærker ved at anvende navnet HONDAKIT. Denne afgørelse illustrerer vigtigheden af at få registreret sine varemærker i Kina for at opnå beskyttelse i Kina.  

 

Håndhævelse af indgåede aftaler

Kinesiske myndigheder og domstole har skrappe krav til, hvornår de vil honorere og håndhæve en aftale, som vedrører en eller flere kinesiske virksomheder. Ikke mindst vilkårene om, hvilket lands love (lovvalg), der skal regulere aftalen, og hvilke domstole der i givet fald skal afgøre en evt. tvist (værneting), er underlagt stramme krav af de kinesiske myndigheder, hvilket ofte vil medføre, at aftalevilkåret er ugyldigt og ikke kan håndhæves i Kina.

 

Selvom det for en dansk virksomhed umiddelbart kan virke tillokkende at presse på for, at det er den lokale, danske byret, som skal afgøre en evt. tvist mod en kinesisk leverandør eller kunde, vil dette være en dårlig idé, hvis en kommende dom skal kunne tvangsfuldbyrdes i Kina. Årsagen er, at Kina ikke har tiltrådt Lugano-konventionen om fuldbyrdelse af retsafgørelser og derfor vil afvise en dom fra en dansk domstol. Det modsatte gør sig gældende i forhold til voldgiftsafgørelser, da Kina har tiltrådt den såkaldte New York Konvention om voldgiftsafgørelser. Danske virksomheder bør derfor altid sørge for, at aftaler med kinesiske virksomheder rummer en voldgiftsklausul fremfor at henvise til de almindelige domstole.

 

I forhold til værnetingsklausuler, bør danske virksomheder være opmærksomme på de kinesiske myndigheders krav om, at lovvalget skal være kinesisk lov, medmindre aftalen opfylder særlige betingelser for at være international (foreign related). Hvis en dansk virksomhed har etableret et kinesisk datterselskab, vil dette selskabs aftaler med en anden kinesisk virksomhed ikke kvalificere som internationalt og skal som udgangspunkt afgøres af kinesisk lov.

 

Har du spørgsmål til, hvorledes din virksomhed bør beskytte sig i forhold til det kinesiske marked, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev