Kan konkursboet efter en arbejdsgiver kræve ikke-afholdte feriefridage holdt i opsigelsesperioden?

Nyhed
23.03.2018

Højesteret fastslår, at en arbejdsgivers konkursbo har mulighed for at konkursregulere et overenskomstmæssigt forbud mod placering af ikke-afholdte feriefridage i opsigelsesperioden. Følgen heraf er, at ikke-afholdte feriefridage anses for afholdt i opsigelsesperioden i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

Et konkursbo har ifølge konkurslovens § 61, stk. 1, ret til at foretage konkursregulering. Det medfører, at et konkursbo kan opsige en aftale om et vedvarende retsforhold, selv om længere varsel eller uopsigelighed er aftalt, med sædvanlig eller rimeligt varsel, herunder for eksempel arbejdsforhold.

 

Højesteret har for nyligt taget stilling til, hvorvidt et konkursbo til en arbejdsgiver kan konkursregulere et overenskomstmæssigt vilkår, hvoraf fremgår, at arbejdsgiveren ikke har ret til at placere feriefridage i opsigelsesperioden ved arbejdsgiverens opsigelse af lønmodtageren.

 

Højesteret fandt, at en sådan overenskomstmæssig bestemmelse har karakter af et forlænget opsigelsesvarsel, og derfor er omfattet af muligheden for at konkursregulere i henhold til konkurslovens § 61, stk. 1.

Konsekvensen heraf er, at de ikke-afholdte feriefridage anses for afholdt i opsigelsesperioden i overensstemmelse med ferielovens regler. Det betyder, at lønmodtageren ikke herefter kan rette et økonomisk krav mod arbejdsgiverens konkursbo.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev