Iværksætterselskaber afskaffes

Nyhed
10.04.2019

Folketinget har vedtaget en ændring af selskabsloven, som fjerner muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IVS). Der kan derfor ikke ske dannelse af nye iværksætterselskaber fra lovens ikrafttræden. Dato for ikrafttrædelse er endnu ikke kendt, da loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Iværksætterselskaberne fjernes, fordi Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaberne viste, at selskabsformen ikke havde den ønskede effekt i erhvervslivet.

 

De iværksætterselskaber, som er stiftet inden lovens ikrafttræden, skal inden for 2 år beslutte, at iværksætterselskabet skal omdanne sig til et anpartsselskab eller opløse selskabet. Omdannelsen kan kun ske, hvis selskabskapitalen i iværksætterselskabet er på minimum 40.000 kr. Sker omdannelsen ikke inden udløbet af denne frist, vil iværksætterselskabet blive oversendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen.

 

Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaberne gennemføres en nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med omdannelse af selskabsform, så er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev