Invitation til at "synes godt om" en virksomhedsside er som udgangspunkt ulovligt

Nyhed
22.06.2018

Det er almindelig praksis – særligt for nystartede virksomheder - at øge antallet af følgere på virksomhedens profil på Facebook ved at invitere tilfældige brugere til at ”synes godt om” den pågældende virksomhed. På den måde kan virksomheden opnå en øget eksponering af virksomhedens produkter, ligesom der faktisk kan være stor økonomisk værdi forbundet med at administrere og senere sælge en Facebookside, der har mange følgere.

Med henblik på at eksponere virksomhedens produkter har flere erhvervsdrivende praktiseret at kontakte mere eller mindre tilfældige brugere på Facebook til at ”synes godt om” virksomhedens profil. I nogle situationer har man endda set eksempler på, at en nystartet virksomhed screener konkurrenternes virksomhedsprofiler for at kontakte de brugere, der følger konkurrentens virksomhed.

 

Men kan man ubetinget inviterer tilfældige til at "synes godt om" den erhvervsdrivendes virksomhedsprofil på Facebook?

 

Forbrugerombudsmanden har udtalt, at brugen af ”inviter”-funktionen på Facebook som udgangspunkt udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 10.

 

Markedsføringslovens § 10 – som også er kendt som spam-bestemmelsen - har følgende ordlyd:

 

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil[…].

 

Som det fremgår af ordlyden ovenfor, må erhvervsdrivende ikke sende elektronisk post til nogen med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet den erhvervsdrivende forudgående samtykke hertil.

 

Der er i den forbindelse to begreber, som er essentielle i forhold til at vurdere, om "inviter"-funktionen er i strid med markedsføringsloven – nemlig begrebet ”elektronisk post” og ”direkte markedsføring”.

 

Markedsføringsloven definerer elektronisk post som enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres på nettet eller på modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren.

 

Den notifikation, som modtageren modtager ved den erhvervsdrivendes brug af "inviter"-funktionen, er omfattet af definitionen ”elektronisk post”, idet notifikationen netop er en meddelelse i form af tekst, som sendes via internettet (qua Facebook), og som lagres på nettet (Facebookprofilen), indtil den pågældende læser meddelelsen.

 

Dernæst skal meddelelsen bestå i direkte markedsføring.

 

Direkte markedsføring dækker enhver form for markedsføring, herunder også branding af virksomheden. Henvendelser, der ikke nævner konkrete produkter eller tilbud, er tillige dækket af direkte markedsføring, hvis de har til formål før eller siden at afsætte den erhvervsdrivendes produkter eller tjenesteydelser. Direkte markedsføring dækker derfor markedsføring i bred forstand.

 

En invitation til den erhvervsdrivendes facebookside er – om ikke andet – branding (imagemarkedsføring) af virksomheden.

 

Når der henvises til, at notifikationen er elektronisk post, der indeholder branding, så kan en sådan invitation ikke sendes, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil.

 

Med andre ord så kræver funktionen samtykke, idet en invitation ellers er i strid med markedsføringslovens § 10.

 

Som erhvervsdrivende er det derfor vigtigt, at indhente et forudgående samtykke fra brugeren, førend der tages initiativ til at invitere den pågældende til at ”synes godt om” virksomhedens Facebookside. Samtykket kan indhentes på flere forskellige måder, men indhentes oftest på den erhvervsdrivendes hjemmeside, ved at den pågældende samtykker til at modtage nyhedsbreve. Som erhvervsdrivende bør man derfor have markedsføring på de sociale medier in mente, når samtykketeksten skal udarbejdes.

 

Samtykketeksten skal desuden være i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen, idet der indsamles personoplysninger i forbindelse med afgivelsen af et samtykke.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, eller har du behov for assistance til udarbejdelse af en samtykketekst, der også dækker markedsføring på de sociale medier, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev