Incoterms 2020 erstatter Incoterms 2010

Nyhed
15.01.2020

Pr. 1. januar 2020 er de tidligere Incoterms 2010 blevet erstattet af Incoterms 2020.

Overordnet indeholder Incoterms 2020 de samme klausuler som Incoterms 2010. Der er imidlertid sket en del ændringer, som har haft til formål at gøre Incoterms 2020 mere brugervenlige. Dette er blandt andet sket ved, at præsentationerne af de enkelte klausuler er blevet tilpasset, så det er blevet lettere at udvælge den klausul, som dækker virksomhedens behov bedst. Rent materielt er der sket nogle få ændringer.

 

Indholdsmæssige ændringer

DAT ændrer navn til DPU

En af de mere fremtrædende ændringer er, at klausulen DAT (Delivered at Terminal) har ændret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Formålet har været, at få det til at fremstå klart, at klausulen ikke alene kan anvendes ved levering til en terminal, men også kan bruges ved levering til andre aftalte steder.

 

CIP og CIF

I CIP (Carriage and Insurance Paid To) og CIF (Cost, Insurance and Freight) er minimumsdækningerne for sælgers forsikringsdækning, som skal dække køber, blevet ændret. Dette ændrer imidlertid ikke på, at parterne kan aftale en højere forsikringsdækning.

 

FCA

Ved brug af FCA (Free Carrier) er der kommet en ny mulighed for, at køber kan få transportøren til at udstede til et ombordkonnesement med en On-Board påtegnelse til sælger. Sælger vil efterfølgende være forpligtet til at udlevere dokumentet til køber.

 

Transport med egne transportmidler

I FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) er der nu blev taget højde for de situationer, hvor køber eller sælger selv foretager transporten med egne transportmidler. Dette var ikke indarbejdet i Incoterms 2010.

 

Sikkerhedsmæssige krav

I Incoterms 2020 fremgår det af den enkelte klausul, hvem af henholdsvis køber og sælger der har ansvar og skal bære omkostningerne for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med levering af varer. Dette er sket på baggrund af, at der over de seneste år er sket en stor udvikling i de sikkerhedsmæssige krav, som bliver stillet i forbindelse med transport af varer.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

På trods af at der ikke materielt er sket de helt store ændringer i Incoterms 2020, så er ændringerne en god anledning til, at virksomheder får gennemset deres salgs- og leveringsbetingelser.

 

I denne forbindelse anbefales det at indhente godkendelse af betingelserne fra virksomhedens egen erhvervs- og produktansvarsforsikringsselskab. Virkningen heraf er, at forsikringen dækker ansvar for driftstab, hvis dette måtte blive pålagt uanset ansvarsfraskrivelse.

 

Ved den nærmere formulering af betingelserne skal man især være opmærksom på, hvornår risikoen for det leverede går fra sælger til køber og sikre sig, at risikoen (herunder den risiko der opstår som følge af ansvarsbegrænsninger) dækkes af virksomhedens transportforsikring.

 

HjulmandKaptain er specialister i retsforholdene vedrørende transport, herunder udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, og bistår gerne med råd og vejledning til en opdatering af din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev