Hvornår har en udenlandsk virksomhed fast driftssted i Danmark?

Nyhed
17.09.2019

Et fast driftssted er en beskatningsform, hvor udenlandske selskaber bliver skattepligtig til Danmark, hvis deres aktivitet har en fasthed og en længere varighed. Mange udenlandske selskaber er ikke interesseret i at have fast driftssted i Danmark, da der så skal indleveres selvangivelse, udarbejdes regnskab for indtægter og udgifter for det faste driftssted, og i mange tilfælde vil et fast driftssted medføre skattepligt, som ikke ellers ville eksistere for det udenlandske selskab.

Udenlandske virksomheder har historisk set fået fast driftssted i Danmark, hvis de havde fast tilstedeværelse i Danmark i form af eksempelvis lokaler, som var ejet eller lejet på ubestemt tid, og hvor der var mulighed for, at den danske tilstedeværelse kunne forpligte det udenlandske selskab ved at indgå aftaler på dette selskabs vegne.

 

Når en virksomhed fra udlandet får fast driftssted i Danmark, vil selskabet blive omfattet af en anden skattepligt til Danmark, end hvis det alene leverede varer eller ydelser til danske kunder uden nogen lokal tilstedeværelse.

 

Nu ser det ud til, at Skattestyrelsen og Skatterådet permanent vil ændre på den praksis.

 

Fast driftssted i Danmark afhænger ikke længere kun af prokura

I 2018 og 2019 er der offentliggjort flere bindende svar, hvor Skatterådet stadfæster Skattestyrelsens afgørelser om bindende svar. Disse bindende svar går på spørgsmålet om prokura, altså om at kunne forpligte det udenlandske selskab. Hvor dette førhen var et af to kernepunkter, har Skattestyrelsen og Skatterådet med den seneste praksis lagt op til, at dette prokuraspørgsmål ikke længere er af væsentlig betydning. I stedet bliver det vigtigt, om den ansatte i Danmark har væsentlig betydning for virksomheden, eller om denne person besidder en ledende stilling for den udenlandske virksomhed.

 

I den seneste afgørelse var spørgsmålet, om en person, der var benævnt "General manager Nordic” var af væsentlig betydning for den udenlandske virksomhed. Og det fandt skatterådet var tilfældet, hvorfor der var fast driftssted i Danmark som følge af ansættelsen af denne person, der havde hjemmekontor, hvorfra arbejdet udsprang. Der blev lagt vægt på, at personen havde en tidsbegrænset ansættelse, havde ansvar på ledelsesniveau, samt at der var en fast tilstedeværelse som følge af kontoret i den ansattes hjem.

 

Fremadrettet skal udenlandske virksomheder, der ansætter personer til at varetage selskabets aktiviteter i Danmark, være opmærksomme på, at det ikke længere er tilstrækkeligt at afskære denne person fra at forpligte det udenlandske selskab for at slippe for fast driftssted i Danmark. Nu skal der en mere konkret vurdering af den ansattes rolle for virksomheden til at vurdere, om der vil opstå fast driftssted.

 

Er den danske fortolkning korrekt?

Spørgsmålet er imidlertid, om den danske fortolkning er rigtig. Reglerne om fast driftssted bygger på internationale aftaler om fordeling af beskatningen, og den danske stramning har ikke nødvendigvis dækning i disse beskatningsaftaler.

 

Skattepligten for din virksomhed

Skal du ansættes i en udenlandsk virksomhed, men operere på det danske marked, eller er du allerede ansat i en dansk virksomhed som ledende medarbejder, og har dette medført beskatning af fast driftssted i Danmark. Så kontakt os for en vurdering af, om din ansættelse eventuelt vil medføre fast driftssted i Danmark med deraf skattepligt for din udenlandske arbejdsgiver, eller om den allerede indtrådte skattepligt er korrekt.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev