Hvor meget må du bringe hjem fra din rejse uden for EU og inden for EU?

Nyhed
09.07.2019

Sommerferien er over os, og mange er på vej på ferie. For de fleste betyder en rejse til udlandet afslapning og hygge, men for næsten ligeså mange byder sommerferien også på shopping – og her skal man være opmærksom på reglerne for at bringe varer med tilbage til Danmark.

Hvad er forskellen på at rejse hjem fra et EU-land og et land uden for EU?

Der er stor forskel på, om du rejser hjem fra et EU-land eller fra et land uden for EU.

Udgangspunktet er, at du må medbringe alle de varer, du vil, på nær alkohol og tobak, når du kommer hjem fra en rejse i EU. Omvendt gælder det for rejser uden for EU, at du samlet må have varer med hjem for 3.250 kr.

 

Har du varer med hjem fra f.eks. USA, skal varernes samlede værdi være under 3.250 kr., hvis du skal undgå at betale told og andre afgifter. Er varernes samlede værdi derimod over 3.250 kr., skal du betale told og afgifter af de varer, der overstiger den samlede værdi på 3.250 kr.

 

Har du én vare med, der i sig selv overstiger en værdi på 3.250 kr., skal der betales told og afgift af hele varens værdi.

 

Hvordan vurderes varerne?

Grænsen på de 3.250 kr. gælder for én person. Varer der kan sælges samlet, vurderes samlet. Det betyder, at f.eks. et kamera og en linse dertil bliver vurderet som én samlet vare.

 

Medbringer du således et kamera til en værdi på 2.750 kr. og en linse dertil med en værdi på 750 kr., er der samlet en værdi på 3.500 kr. Da varen kan sælges samlet, vil linse og kamera blive betragtet som én vare, der overstiger 3.250 kr., hvorfor du skal betale afgift af den samlede værdi.

 

Varerne må ikke fordeles på flere personer på rejsen

Grænsen på 3.250 kr. gælder også sådan, at varerne ikke kan fordeles på flere personer. Har du f.eks. købt et ur, noget tøj og en ring, der samlet løber op i 9.000 kr., og ingen af varerne isoleret koster over 3.250 kr., kan varerne ikke fordeles ud på tre personer, der er med på rejsen for derved at komme under 3.250 kr. for hver enkelt person. Dette gælder også, selvom disse personer ikke selv medbringer varer fra ferien.

 

Overholdes reglerne ikke, vil konsekvensen være, at du skal betale told og afgift af varerne, og du risikerer samtidig at få en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter.

 

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev