Hvad er fristen i en klagesag?

Nyhed
10.07.2018

Det er vigtigt at huske at klage rigtigt. Verden er blevet digital. Stort set alle anvender e-mail, digitale klagesystemer, e-Boks mv. Dette har også konsekvenser for beregning af frister, hvis man vil klage til det offentlige.

Justitsministeriet har derfor udsendt en ny vejledning, hvor der er vigtige pointer i forhold til digitale klager. 

 

Et par pointer:

  • Klagefrist starter ved modtagelsesdagen uanset helligdag el.lign.
  • Hvis fristen udløber på weekend, helligdag el.lign. så udskydes fristen til førstkommende hverdag.
  • Der regnes inden for ”døgn” (og ikke ”kontortid”), dvs. frister udløber f.eks. 23:59.
  • Der gælder kun frister, hvis det har hjemmel i lov. Ellers er der ingen frist. Myndigheder kan ikke selv ”opfinde” frister.

 

Lad os prøve at uddybe det. Hvis der er konkrete regler på området, er det selvfølgelig dem, der gælder, ellers gælder følgende:

 

Begyndelsestidspunkt

En klagefrist regnes fra den dato, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i postløsningen, uanset hvilken dag og hvilket tidspunkt på døgnet meddelelsen modtages. Det gælder også i de tilfælde, hvor en afgørelse måtte gøres tilgængelig en dag, som ikke er en normal (fysisk) postomdelingsdag. Klagefristens begyndelsestidspunkt kan således være en lørdag eller helligdag eller en såkaldt ”mellemdag” (f.eks. indeklemt dag (ex fredag efter Kr. Himmelfart)), hvis en afgørelse er tilgængelig for modtageren denne dag.

 

Beregning af udløbsdagen for klagefristen

Beregning af frister regnes efter det, der står i klagereglen, dvs. at hvis fristen er angivet i dage, så tæller man dage; hvis den er angivet i uger, så tælles uger (og ikke 7 dage); og hvis der er angivet måneder, så tælles måneder (og ikke f.eks. 30 dage). Den dag, afgørelsen modtages hos borger/virksomhed, tælles ikke med.

Frister, der udløber lør-, søn- og helligdage, udskydes til førstkommende hverdag. Tilsvarende med ”mellemdage” (dage hvor postnord ikke omdeler).

 

Eksempel

En afgørelse er kommet frem til borgeren/virksomheden/advokaten torsdag den 15. marts 2018 kl. 23:40, og der er en klagefrist på to uger.

 

Da fristen er ”to uger”, skal man tælle to uger fra modtagelsen.

 

Klagefristen udløber torsdag den 29. marts 2018 (ved døgnets udgang), som imidlertid er en helligdag, skærtorsdag. Klagefristen udløber derfor tirsdag den 3. april 2018 kl. 23:59.

 

Bemærk i øvrigt en vigtig forvaltningsretlig detalje: Forvaltningsloven bestemmer som udgangspunkt, at hvis man sender en klage til en forkert myndighed, så er det myndighedernes problem (ja, du læser rigtigt!). Forvaltningsmyndigheder har en videresendelsespligt. Hvis klagen bare er modtaget af den forkerte myndighed inden for fristen, så har man overholdt fristen og myndigheden skal så vidt muligt sørge for at sende klagen til den rigtige myndighed. Hvis man f.eks. skal klage til Kulturministeriet, men kommer til at sende til kommunen (inden for klagefristen), så er fristen overholdt, og kommunen skal (så vidt muligt) videresende klagen til Kulturministeriet.

 

Link til Justitsministeriets vejledning

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev