Har du overvejet, hvad der skal ske med din digitale arv?

Nyhed
08.11.2019

Der er i dansk lovgivning ingen bestemmelser, som direkte omhandler digital arv. Ønsker du at tage stilling til, hvad der skal ske med din digitale arv, så kan et testamente være en god idé.

Hvad er digital arv?

Digital arv er det, du efterlader i den digitale verden, når du en dag går bort. Det kan være data, som er lagret online, på en computers harddisk, på din telefon eller på andre medier.

 

Det er nok de færreste, der tænker over, hvad der skal ske med ens konto på eksempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube samt private data, når man en dag ikke er her længere.

 

Ikke desto mindre indeholder onlinekonti i stigende grad mere og mere information, som kan have stor betydning, selv efter brugerens død. Der kan være tale om informationer med sentimentalværdi for de efterladte, eksempelvis billeder og videoklip af familien. Der kan også være tale om data, som har en faktisk økonomisk værdi, måske kryptovaluta eller værker, som kan være ophavsretligt beskyttet. Endvidere kan der være meget private informationer, som afdøde måske gerne vil undgå, at arvingerne får kendskab til.

 

Lovgivning om digital arv

Der er i dansk lovgivning ingen bestemmelser, som direkte omhandler digital arv.

Den nuværende situation er derfor, at arvelovens bestemmelser så vidt muligt skal finde anvendelse - også på digitale aktiver. Hvorvidt, digitale aktiver kan sidestilles med andre fysiske aktiver, er dog endnu ikke fuldstændigt afklaret. Det er også uvist, i hvilket omfang den nuværende danske lovgivning er tilsvarende anvendelig på digital arv.

 

En helt anden problematik opstår i de situationer, hvor digitale aktiver er lagret på udenlandske servere, og i den forbindelse er undergivet udenlandske arveretsregler. Hvorvidt, arvinger i denne henseende kan få adgang til materialet, kan derfor pludselig være et spørgsmål af international privatretlig karakter.

 

Derfor bør du tage stilling til din digitale arv

Der blev i 2016 gennemført en undersøgelse om digital arv. Her svarede omkring halvdelen af de adspurgte, at de ikke ønskede at eksistere på nettet efter deres død. Knap to tredjedele af de adspurgte svarede også, at de anså problematikken omkring digital arv for vigtig og 71 % anerkendte, at de ingen strategier havde for at sikre deres digitale arv.  

 

Mængden af personlige oplysninger og ejendele gemt i den digitale verden vil formodentlig stige i takt med den teknologiske udvikling, hvorfor det må forventes, at vi fremadrettet vil gemme større og større dele af vores identitet på digitale medier og servere.

 

Har du en strategi for, hvad der skal ske med disse oplysninger og ejendele efter din død? Skal dine arvinger have adgang til de billeder og videoer, du har på din computer og i skyen? Skal dine arvinger have adgang til din e-mail? Skal dine arvinger have mulighed for at tilgå dine konti på sociale medier og i givet fald, hvad skal de have mulighed for at gøre med dem?

 

Når den danske lovgivning ikke er udformet med henblik på opklaring af spørgsmål som disse, falder vi enten tilbage på fortolkning af loven eller aftaler – i denne henseende i form af testamenter.

 

Bestem selv, hvad der skal ske med din digitale arv

Med et testamente har du mulighed for at beslutte, hvad der skal ske med din digitale arv.

Eksempelvis kan du i dit testamente bestemme, at alle dine konti på sociale medier skal lukkes, at computer, tablet og mobil ikke må overleveres, før de er renset for data, eller at de mange familiebilleder på din harddisk skal gives til en bestemt arving.

 

Disse bestemmelser kan indføres i et testamente eller i ”min sidste vilje”.

Et sådant dokument kan være særligt afgørende for ovenstående spørgsmål, da det er din mulighed for at tilkendegive, hvad du ønsker, der skal ske med din digitale arv. Såfremt intet fremgår af dit testamente eller andre steder, vil det rent praktisk ofte være op til arvingerne at tage stilling til spørgsmålene – uden at have mulighed for at tage højde for dine ønsker.

 

Hvad sker der rent praktisk?

For så vidt angår online konti og profiler er der et praktisk problem forbundet med adgangskoder. De fleste skriver ikke deres adgangskoder ned, men husker dem alene i hovedet, og det kan efterlade arvinger på bar bund. Det samme gælder adgangskoder til eksempelvis din computer, tablet og mobil.

 

En praktisk løsning på denne problematik kan være, at koderne, med dertilhørende brugernavn, gemmes som et dokument i din e-Boks, som arvingerne kan få adgang til efter din død. Arvingerne vil herefter kunne tilgå dine platforme og lukke dine konti, eller omdanne eksempelvis din Facebook- eller Instagramprofil til såkaldte ”tombstones”. 

 

Uanset ovenstående praktiske overvejelser, giver hele spørgsmålet om digital arv anledning til mange problemstillinger – og langt størstedelen af dem kan løses med et testamente. Så hvis du overvejer at oprette et testamente, kan du med fordel tillige overveje, hvad der skal ske med din digitale arv.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende testamente og digital arv, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev