Har du fået afvist at anvende forskerskatteordningen efter at have været i udlandet?

Nyhed
16.05.2019

Er du en af dem, der er kommet hjem efter mere end 10 år i udlandet og har fået afvist at anvende forskerskatteordningen, idet du fejlagtigt har været registreret som fuld skattepligtig til Danmark, efter du rent faktisk er udrejst, har du muligvis alligevel adgang til at anvende forskerskatteordningen.

Forskerskat – er det den formelle registrering, eller de reelle faktuelle forhold der afgør, om skatteyderen opfylder kravet om ikke at have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år?

Dette spørgsmål er med varierende faktuelle forhold til prøvelse ved Skattestyrelsen for tiden.

 

Skatterådet har nu udstukket retningslinjen for dette spørgsmål i forbindelse med an anmodning om et bindende svar.

 

Resultatet er, at det er de reelle faktuelle forhold, der er afgørende, og ikke de formelle registreringer der er afgørende.

 

Flere sager verserer for Skattestyrelsen
Det kan konstateres, at der ved Skattestyrelsen verserer en række sager om forskerskatteordningen for personer, der i perioden 2005 – 2008 fraflyttede Danmark, og som i 2018 og 2019 ønsker at vende hjem til Danmark igen, og anvende de lempeligere regler i forskerskatteordningen.

 

Af en uforklarlig teknisk årsag er en del af disse danskere blevet behandlet som fraflyttet på selvangivelse i fraflytteråret 2005 - 2008, men har fortsat været registreret som fuld skattepligtig til Danmark i skattemyndighedernes systemer.

 

I sagerne har alle materielle betingelser for at være fraflyttet Danmark været opfyldt, og de berørte personer har fået hjemsted i udlandet med dertilhørende fuld skattepligt lokalt.

 

Ikke flyttet på grund af modtagelse af grøn check
Efter 10 år eller mere ønsker mange af disse personer at vende hjem igen, og vil gerne hjem på forskerskatteordningen.

 

De bliver imidlertid mødt af Skattestyrelsen med besked om, at personerne har været registreret skattepligtige indtil 2010, hvorfor de endnu ikke har være uden for dansk skattepligt i 10 år.

 

Skattestyrelsen erkender selv, at der er tale om en registreringsmæssig fejl. Skatteyderen burde efter Skattestyrelsens opfattelse selv have opdaget fejlen, hvorfor Skattestyrelsen fastholder registreringen. Konsekvensen heraf bliver, at skatteyderen ikke opfylder 10 års kravet og derfor ikke har adgang til at anvende forskerskatteordningen.

 

I sagerne gør Skattestyrelsen blandt andet gældende, at da personerne har modtaget grøn check som følge af registreringen, i et konkret tilfælde på 1.400 kr., at personerne har modtaget årsopgørelser mv. i skattemappen, hvilket visse ikke kan tilgå fra det pågældende udland, og for andre hvor der står 0 kr. i indkomst og ikke noget om begrænset eller fuld skattepligt, burde have givet skatteyderen anledning til at tage kontakt til skattemyndighederne for at rette skattemyndighedernes fejlregistrering.

 

Da fejlen således ikke er blevet rettet, og fejlen burde være opdaget af skatteyderen, fastholder Skattestyrelsen, at personerne har været fuld skattepligtig til Danmark indtil og med 2010 på grund af den fejlagtige registrering og dermed ikke opfylder 10 års kravet i forskerskatteordningen.

 

Nej siger skatterådet

Nu er skatterådet imidlertid kommet med et svar til en skatteyder, der havde anmodet om et bindende svar fra Skattestyrelsen. Fuldstændig samme historie som i de andre sager, hvor der har været tale om en fejlregistrering, der har været udsendt årsopgørelser, og skatteyderen har modtaget grøn check.

 

Alligevel kommer skatterådet frem til, at det afgørende er, om skatteyderen ved fraflytningen reelt opgav sin fulde skattepligt.

 

Det er som udgangspunkt tilfældet, når centrum for livsinteresser flytter, altså hvis boligen i Danmark opgives, og familien flytter med.

 

Er det situationen, gør det ifølge skatterådets afgørelse ikke nogen forskel, om der har været foretaget en fejlregistrering i Skattestyrelsens systemer, som skatteyderen måske selv kunne/burde have opdaget.

 

Det gør heller ikke noget forskel, at der er udsendt årsopgørelser eller at skatteyderen har modtaget grøn check.

 

Er skatteyderen reelt fraflyttet Danmark, er det denne vurdering, der er gældende for, om der er gået 10 år eller ikke.

 

Er du en af dem, der er kommet hjem og har fået afvist at anvende forskerskatteordningen, idet du fejlagtigt har været registreret som fuld skattepligtig til Danmark, efter du rent faktisk er udrejst, har du muligvis alligevel adgang til at anvende forskerskatteordningen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om skattemæssige forhold.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev