Forældre til børn med handicap kan have ret til højere pensionsbidrag

Nyhed
09.10.2018

Er du forælder til et barn med handicap, og modtager du tabt arbejdsfortjeneste, fordi du forsørger dit barn i hjemmet, så kan du have ret til højere pensionsbidrag og ret til at få din sag genoptaget.

Det har Ankestyrelsen slået fast i en principafgørelse. Indtil nu har pensionsbidraget for forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, været fastholdt på samme niveau år efter år, selvom beløbet for tabt arbejdsfortjeneste automatisk er steget. Årsagen til dette er, at pensionsbidraget hidtil har været beregnet på baggrund af det beløb, som oprindeligt blev tilkendt i tabt arbejdsfortjeneste.

 

Det er med Ankestyrelsens nye principafgørelse 4-18 fastslået, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører og ikke, som hidtil antaget, på baggrund af den bruttoydelse, der blev beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

 

Ændringen af den administrative praksis betyder, at pensionsbidraget nu skal justeres hvert år. Det betyder samtidig, at hvis du som forælder til et handicappet barn har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, nu kan have krav på efterbetaling af pensionsbidrag.

 

Genoptagelse

Ankestyrelsen og landets kommuner genoptager nu sager, der er afgjort efter den 31. marts 2010 på baggrund af den nu ophævede principafgørelse 69-10. Du skal selv tage kontakt til Ankestyrelsen eller kommunen, hvis du ønsker din sag genoptaget.

 

Ankestyrelsen skal genoptage din sag, hvis et af de sociale nævn eller Ankestyrelsen har afgjort din sag om pensionsbidrag og tabt arbejdsfortjeneste efter den 31. marts 2010.

 

Kommunen skal genoptage din sag, hvis kommunen har afgjort din sag om pensionsbidrag og tabt arbejdsfortjeneste efter den 31. marts 2010, og sagen ikke har været påklaget til enten et af de sociale nævn eller til Ankestyrelsen.

 

Forældelse

Dit krav på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning kan være forældet. Efter tre år har du ikke længere krav på at få udbetalt en ydelse, som du ellers havde ret til. De tre år regnes fra den dag, hvor beløbet skulle være udbetalt til dig. Forældelsesfristen på de tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne og Ankestyrelsens skal derfor i hver enkel sag tage stilling til, om kravet er forældet.

 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvorvidt ovenstående gør sig gældende i din situation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev