Få styr på de immaterielle rettigheder, når du skal købe virksomhed

Nyhed
18.12.2017

I en dom fra Sø- og Handelsretten blev det belyst, hvor vigtigt det er at have styr på de immaterialretlige rettigheder, når man skal købe en virksomhed.

I denne sag - der blandt andet omhandlede uberettiget brug af et varemærke - blev køberen af en café pålagt at betale 600.000 kr. i erstatning og kompensation for krænkelse af rettighederne til navnet Obelix ved igennem en længere periode at have brugt navnet fra den kendte Asterixtegneserie som en del af navnet på caféen. Dette på trods af at sælgeren af caféen i sin tid havde oplyst overfor køberen, at der var givet samtykke til brugen.

 

Café Obelix på Vesterbro i København har eksisteret siden 1993 og har i mange år haft de kendte tegneseriefigurer Asterix og Obelix som tema. I 2009 blev caféen solgt til en investeringsfond, der videreførte caféen i samme navn og med samme tema.

 

I forbindelse med købet af virksomheden blev det oplyst overfor investeringsfonden, at den tidligere ejer havde fået et mundtlig samtykke til navnet på caféen. Det viste sig dog flere år efter, at brugen af Obelix aldrig var blevet godkendt af rettighedshaveren til navnet, hvorfor investeringsfonden blev mødt med et krav om økonomisk kompensation for krænkelsen, ligesom rettighedshaveren krævede, at investeringsfonden straks skulle ændre navnet og samtidig afholde sig fra fremadrettet at benytte figurerne fra Asterixserien i caféens indretning. Der blev herefter indledt en retssag for Sø- og Handelsretten, hvor retten skulle tage stilling til, om brugen af navnet Obelix var i strid med varemærkelovens § 4, stk. 2, og om den uberettigede eksemplarfremstilling af Asterix- og Obelixfigurerne i caféens indretning udgjorde en overtrædelse af ophavsretslovens regler.

 

For så vidt angik investeringsfondens påstand om at den var i god tro om udnyttelsen, bemærkede Sø- og Handelsretten i sine præmisser:

 

”Investeringsfonden har ikke bevist at have nogen form for adkomst til sin udnyttelse af [rettighedshaverens] rettigheder, og det skal i den forbindelse bemærkes, at undersøgelse heraf grundet rettighedernes betydning for caféen burde have indtaget en central rolle i forbindelse med overtagelsen i 2009, som på ingen måde kan opfyldes ved at henholde sig til mundtlige forklaringer fra den tidligere ejer og den pågældende ejendomsmægler om en mundtlig aftale om rettighedsudnyttelse i ikke nærmere bestemt omfang fra 1993”.

 

Det var således rettens konklusion, at investeringsfonden – uanset oplysningerne fra sælger – burde have taget initiativ til at undersøge, hvorvidt der reelt var givet licens til udnyttelsen af det beskyttede varemærke samt de grafiske illustrationer.

 

Ovenstående dom illustrerer således vigtigheden af at foretage den nødvendige immaterialretlige due diligence, når man overvejer at købe en virksomhed.

 

Afhængig af virksomhedens type vil en væsentlig gruppe af virksomhedens aktiver bestå af immaterielle aktiver. I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er det af afgørende betydning, at man som køber af en virksomhed aktivt sikrer sig, at man ikke køber katten i sækken og arver potentielle rettighedskonflikter i forbindelse med overdragelsen.

 

Hvis du står og overvejer at købe en virksomhed, kan vi hos HjulmandKaptain hjælpe dig med at gennemgå virksomhedens rettighedsportefølje, ligesom vi kan assistere med en gennemgang af virksomhedens kontrakter for på den måde at minimere risikoen for eventuelle rettighedstvister eller andre ubehagelige overraskelser.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev