Europa-Parlamentet vil sikre medarbejderes ret til at koble af i fritiden

Nyhed
07.07.2021

I dag fremgår medarbejderes ret til at koble af fra deres arbejde ikke af EU-lovgivning (eller af national lovgivning). Dette har Europa-Parlamentet dog et ønske om at ændre på, og derfor opfordrede Europa-Parlamentet den 21. januar 2021 Kommissionen til at foreslå nye regler, der netop skaber en bedre balance mellem medarbejderes arbejdsliv og fritidsliv.

Formålet med lovgivningen

Formålet med den foreslåede lovgivning er at sikre, at det ikke vil få negative konsekvenser for medarbejderen, hvis denne vælger at koble af og være ”utilgængelig” i sin fritid. Derudover ønsker Europa-Parlamentet, at der skal indføres et antal minimumsstandarder for fjernarbejde.

 

Det øgede fokus på medarbejderes ret til at koble fra skyldes i høj grad den øgede digitalisering og den nuværende Covid-19-pandemi, hvor mange har arbejdet hjemmefra. 

 

Helbredsmæssige konsekvenser

Europa-Parlamentets forslag til den nye lovgivning er begrundet i de helbredsmæssige konsekvenser, der er forbundet med ikke at koble af i fritiden.

 

Europa-Parlamentet har i forbindelse med forslaget foretaget en række undersøgelser, der netop afspejler de helbredsmæssige konsekvenser, det kan få for medarbejdere, hvis de ikke udnytter fritiden ved at koble af fra arbejdet.

 

Undersøgelserne viser bl.a., at medarbejdernes koncentrationsevne reduceres, når de sidder foran en skærm og arbejder i mange timer, og at dette kan medføre både kognitive og følelsesmæssige belastninger.

 

Udover at den manglende afkobling har helbredsmæssige konsekvenser, mindskes også medarbejderens produktivitet. For at sikre en effektiv arbejdskraft er det dermed også i arbejdsgiverens interesse, at Europa-Parlamentet sætter ind på området.

 

8-timers reglen

På nuværende tidspunkt følger det af arbejdstidsdirektivet, at arbejdstiden i medlemsstaterne skal være 8 timer om dagen, maksimum 48 timer om ugen (i en periode på fire måneder), og at medarbejderen skal have en hvileperiode på 11 timer pr. døgn. Medlemsstaterne bør – af hensyn til medarbejderes velfærd – i højere grad sikre overholdelsen af disse regler, mener Europa-Parlamentet.

 

Det udfordrende skel mellem arbejdstid og fritid 

Arbejdstidsdirektivet udgør ikke en egentlig beskyttelse af medarbejderes ret til at koble af i fritiden, idet direktivet er forbundet med en række udfordringer. Udfordringerne er bl.a., at det endnu er usikkert, hvad der reelt udgør arbejdstid, og hvad der reelt udgør fritid. Disse usikkerheder udfyldes løbende af EU-domstolen gennem domspraksis.

 

I dag anerkender kun fire medlemsstater retten til at koble fra (Belgien, Frankrig, Italien og Spanien). Dette skal der, ifølge Europa-Parlamentet, ændres på.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til forslaget til de nye regler, og hvad de kan have af betydning for din virksomhed, eller til ansættelsesretlige forhold generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev