EU-Domstolen fastslår: Ikke fradrag for fejlagtigt opkrævet moms

Nyhed
26.09.2019

Reglerne om omvendt betalingsforpligtelse, der blandt andet gælder ved grænseoverskridende handel og eksempelvis ved handel med metalskrot, medfører, at der ikke må være moms på sælgers faktura. Det er modtageren af fakturaen, der skal afgøre de momsmæssige forhold for de givne varer eller ydelser.

Denne sag fra EU-Domstolen omhandlede en situation, hvor en tjenesteyder havde udstedt en faktura med moms efter de almindelige regler, men hvor der skulle have været anvendt regler om omvendt betalingsforpligtelse, det vil sige, at der ikke skulle have været faktureret med moms.

 

Modtageren af fakturaen havde ikke taget stilling hertil og havde blot taget fradrag for den moms, der fremgik af fakturaen.

 

Skattemyndighederne underkendte imidlertid dette fradrag, idet fradraget ikke havde hjemmel grundet forkert anvendelse af reglerne hos udstederen af den omhandlede faktura. Dette betød, at modtageren af fakturaen endte med at betale momsen.

 

EU-Domstolen fastslog, at en national praksis, hvorefter der ikke er ret til fradrag for moms på en faktura, hvor der ikke skulle have været påført moms, er i overensstemmelse med EU-retten, så længe ”modtageren af tjenesteydelser kan rette sit krav om tilbagebetaling direkte mod afgiftsmyndigheden, såfremt tilbagebetalingen af den urigtigt fakturerede moms fra leverandøren af tjenesteydelserne skulle vise sig at være umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig, navnlig i tilfælde af leverandørens insolvens”.

 

Sidstnævnte er et udslag af momssystemdirektivets neutralitetsprincip, hvorefter 100 % momspligtige virksomheder skal have mulighed for at overvælte momsen på slutbrugeren. Dette sker gennem fradragsretten, men når fradragsretten nægtes, idet der ikke skulle have været moms på en given faktura, skal dette enten kunne berigtiges ved udstederen af den omhandlede faktura, og er det ikke tilfældet, skal momsen kunne tilbagesøges ved myndighederne.

 

Er det ikke tilfældet, vil dette krænke momsrettens neutralitetsprincip. Det skal derfor være muligt enten at få pengene refunderet af sælger, og er det ikke muligt, skal der kunne søges refusion hos myndighederne.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev